Vietas, kuras apciemojis Čainatnya Mahāprabhū

PLACES VISITED BY SRI CAITANYA MAHAPRABHU

NORTHERN INDIA

1 – Sri Mayapur

2 – Katoa

3 – Vidyanagar (Bengal)

4 – Kulia (Navadvipa)

5 – Santipur

6 – Jasda

7 – Kumarhatta

8 – Panihati

9 – Barahanagar

10 – Athisara

11 – Chhatrabhog

12 – Picchalda

13 – Tamluk

14 – Jaleswar

15 – Remuna

16 – Bhadrak

17 – Jajpur

18 – Cuttack

19 – Bhubaneswar

20 – Kamalpur

21 – Puri

22 – Konarka

23 – Alvanath

SOUTHERN INDIA

24 – Kurmachalam

25 – Simhachalam (Jiyar Nrsimha)

26 – Vidyanagar

27 – Kovur

28 – Panaka Nrsimha (Mangala Giri)

29 – Mallikarjunatirtha (Srisaila)

30 – Ahobilam

31 – Panchapsaratirtha (Falgutirtha)

32 – Siddhavata

33 – Venkatadri

34 – Srikalahasti

35 – Tirumalayam

36 – Tirupati

37 – Sivakanchi

38 – Vishnukanchi

39 – Skan

40 – Pakshitirtha

41 – Briddhakolatirtha

42 – Brisshakasi

43 – Chidambaram

44 – Siyali

45 – Gosamajtirtha

46 – Vedaranyam

47 – Kumbakonam

48 – Papanasam

49 – Srirangam

50 – Tanjore

51 – Durbasayanam

52 – Madura

53 – Rishavaparvata

54 – Ramesvaram

55 – Dhanuskotitirtha

56 – Tilakanchi

57 – Amlitala

58 – Srivaikuntham

59 – Mahendrasaila

60 – Navatirupati

61 – Tiruchendore

62 – Vetapani

63 – Kanyakumari

64 – Malayaparvata

65 – Cheartala

66 – Gajendramoksha – natirtha

67 – Tiruvattar

68 – Panagadi

69 – Panchapsara Tirtha

70 – Thiruvanantapuram (Trivandrum)

71 – Janardana

72 – Chamatpur

73 – Tritakupa

74 – Matsyatirtha

75 – Udupi

76 – Sringeri

77 – Gokarnam

78 – Rishyamuk – parvata (Dandakaranya)

79 – Kolahpur

80 – Pandarpur

81 – Dwaipayani (Mumbai)

82 – Surparaktirtha

83 – Kushavartagiri

84 – Nasik (Panchabati)

85 – Brahmagiri

86 – Dhanustirtha

87 – Mahismatipur

88 – Return route to Puri

NORTHERN INDIA

89 – Ramkeli

90 – Mandar Hill

91 – Kanai Natsala

92 – Gaya

93 – Rajgiri

94 – Punpuntirtha

95 – Kasi (Benares)

96 – Prayag (Allahabad)

97 – Arail

98 – Ayodhya(Oudh)

99 – Naimisaranya

100 – Sorokshetra

101 – Mathura

102 – Renuka

103 – Govardhana

104 – Radhakunda & Shyamakunda

105 – Vrindavan

106 – Seshasayi

107 – Kurukshetra

108 – Jharikanda (Choota Nagpur)

 
Page last modified on April 09, 2018, at 07:31 AM