Višvakarma Gāyatrī

Om Vishwarupaye Vidmahe
Vishwa Karmane Dhimahi
Tanno Parbrahma Prachodayat

 
Page last modified on July 01, 2008, at 11:43 AM