Stāsts par Sarasvatī

Sarasvati ir gudrības un mācīšanās Dieviete. Viņa ir tā, kura cilvēkam dod viņa paša (swa) būtību (sara). Viņa sevī personificē visas zināšanas – mākslas, zinātnes, prasmes. Viņa ir skaista un eleganta dzidrā baltā krāsā, un sēž viņa baltā lotosa ziedā, kas reprezentē tīrību, skaidrību un izcilību. Viņas četras rokas reprezentē cilvēka personības aspektus.

Lotoss simbolizē patiesās zināšanas.

Rokās viņa tur vīnu, uz kuras spēlā mīlestības un dzīves mūziku.

Viņas baltās drēbes ir tīrības simbols.

Viņas nesējs – gulbis – ir spējīgs nošķirt ūdeni no piena, kas norāda ka mums ir jāspēj nošķirt labais no ļaunā. Tas, ka viņa sēž lotosa ziedā apliecina, ka skolotājs ir stabils savā subjektīvajā patiesības izpratnē. Kad viņa sēž uz strausa, viņa atgādina, ka zināšanas valda pār ego.

Sarasvati nekad nesaka neko citu kā patiesību.

Sarasvati tiek ziedots kā attīrītājai, un viņas godināšana un pielūgšana sniedz gudrību, kreativitāti, izaugsmi un evolūciju. Viņa spēj atbrīvot cilvēku no bezgalīgo vēlmju mokām. Brahmas un Sarsvati apvienība ir kā harmonija starp garīgo un materiālo, kas jāsasniedz ikvienam.

Sarasvatī ir vienīgā dievība, kura netiek asociēta ar seksu, jo viņa pārstāv gudrību aiz sava vīra auglības. Viņa iedvesmo cilvēkus svinēt eksistenci nekā tiekties uz materiālās pasaules apžilbinājumu. Viņa ir satvas gunas augstaka manifestācija, un pārstāv labestību, skaistumu un tīrību.

Lotoss ir augstākās realitātes simbols, kas apzīmē arī augstākās zināšanas.

Viņa sakņojas augstākajā realitātē un simbolizē augstākās zināšanas.

Pāvs simboliski pārstāv neparedzamu uzvedību, jo viņa garastāvokli ietekmē pārmaiņas laika apstākļos. Bet Sarasvati kā savu nesēju izmanto gulbi, nevis pāvu. Tas norāda, ka cilvēkam ir jāspēj pārvarēt bailes un neizlēmību, lai sasniegtu patiesas zināšanas.

Fakts, ka Sarasvatī spēlē vīnu, norāda uz to, ka patiesības meklētājam ir jānoskaņo gan prāts, gan intelekts tā, lai tas spētu dzīvot absolūtā harmonijā ar pasauli.

Dievietes Sarasvatī četras rokas reprezentē cilvēka personības četrus aspektus – manas (prāts), buddhi (saprāts), ahankar (ego) un chitta (iespaidi kurus veido prāna un vāsanas).

Radīšana nav iespējama, kamēr radītājam nav zināms kas un kā ir jārada. Līdz ar to zināšanas ir nozīmīgs aspekts radīšanas procesam. Tieši šo ideju simbolizē Brahmas un Sarasvatī precības.

Sarasvatī sari baltā krāsa atspoguļo patieso zināšanu tīrību. Viņa nav bagāta ar rotaslietām kā Lakšmi, bet gan pieticīga, un tādējādi simbolizē savu izvēli par labu zināšanām pretstatā materiālajām šīs pasaules lietām.

Sarasvatī rokās tur grāmatu, kas reprezentē universālās, Dievišķās, mūžīgi bezgalīgās zināšanas. Baltās pērles reprezentē meditācijas un garīguma spēku. Svētā ūdens trauks pārstāv radošos un attīrošos spēkus.

Pāvs pārstāv iedomību un lepnumu par sevis paša skaistumu, un tā Sarasvatī māca neraizēties par ārējo izskatu, bet būt gudriem attiecībā pret mūžīgo patiesību.

Sarasvatī pārstāv ne tikai sekulārās zināšanas, bet arī garīgās, kas nepieciešamas, lai sasniegtu atbrīvi.

Sarasvatī sēž lotosa ziedā, kas norāda, ka viņa nepārtraukti atrodas absolūtās patiesības pieredzē.

Spēlējot vīnu Sarasvatī pieskaņo prātu un intelektu zināšanām, un tādējādi meklētājs var būt harmonijā ar visumu.

Zināšanas izpaužas caur runu., bet caur Sarasvatī izpaužas valoda un rakstība.

Pāvs reprezentē šīs materiālās pasaules skaistumu, kas var novērst garīgo meklētāju.

 
Page last modified on September 04, 2007, at 05:10 PM