Stāsts par Gāyatrī devī

Kad Dievs vēlējās radīt, viņš vispirms radīja skaņu, tādēļ zeme sastāv no mantrām. Viss izpaustais Visums sastāv no vibrācijas, un tādēļ jebkādas pārmaiņas matērijā iespējams veikt ar skaņas palīdzību.

OM BHŪR BHUVAH SVAH
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHĪMAHI
DHIYO YO NAH PRAČODAYĀT

Gayatrī apzīmē gan Dievieti, gan mantru. Gayatrī ir tā, kas sargā (thra) dzīves elpas (gayas vai prānas) vai maņas (indriyas), sākot ar valodu. Ir sacīts, ka tā, kas sargā tos, kuri to dzied, atkārto un godina un meditē uz to – viņu sauc par Gayatrī.

Tiklīdz Gayatrī dievišķā gaisma apspīd cilvēku, no viņa sāk izzust viss ļaunais un nepareizais. Tumsa nav nekas cits kā tikai gaismas neklātbūtne. Nelaimīgums ir patiesu zināšanu neesamība. Dieva radītajā eksistencē nav ne skumju, ne nelaimes, kas viss ceļas no patieso zināšanu trūkuma.

Ziedošana Gayatrī ir ziedošana patiesajām zināšanām. Un tie, kas ziedo Gayatrī nekad necietīs nedz garīgajā, nedz pasaulīgajā.

Gayatrī galvenā funkcija ir dvēseļu atbrīvošana no saitēm, kurās tās tur māyā jeb ilūzija. Gayatrī pamazām izgaiņā neziņas mākoņus un ļauj ieraudzīt garīgo sauli un sasniegt vienību ar to.

Gayatrī ir Dieviete ar „piecām sejām“, kuras atklāj un atspoguļo Dieva aspektus.

Gayatrī ir piecas sejas dažādās krāsās, desmit rokas ar dažādiem atribūtiem un desmit acis. Viņa sēž sarkanā lotosā.

Piecas Gayatrī sejas:
(1) pērļu krāsā: pērles ir Dievišķas un tās pārstāv Dievišķo mirdzumu.
(2) koraļļu krāsa (spoži sarkanā) un tā pārstāv mierīgu prātu.
(3) zelta krāsa pārstāv augstāko kvalitāti un ārēju valdzinājumu.
(4) zilā krāsa pārstāv debesis un Višnu.
(5) Baltā krāsa ir tīrība un Saraswati aspekts.

Visas piecas krāsas pārstāv arī Gayatrī piecus pantus.

Piecas sejas ir:
(1) OM
(2) Bhur, Bhuvah, Svaha
(3) Tat Savitur Varenyam
(4) Bhargo Devasya Dheemahi
(5) Dhiyo Yonah Prachodayat
Pieci Gayatrī aspekti apliecina, ka viss sastāv un ir veidots no:
1) Panch Bhutas (Akasa, Vayu, Agni, Water and Prithvi)
2) Panch Kosas vai pieci cilvēka ķermeņa apvalki (Annamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manomaya Kosa, Vignanamaya Kosa and Anandamaya Kosa)
3) Panch Pranas (Praanaya, Apaanaaya, Vyaanaya, Udaanaaya, Samaanaya),
4) Panch Tanmatras (skaņa, tauste, forma, garša, smarža)
5) Panch Indiriyas (Gyāna un Karma) (acis, ausis, deguns, mute un ķermenis).
Gayatrī desmit acis skatās desmit virzienos – tās gan nogalina sliktos, gan aizsargā labo.

Pirmās piecas rokas apzīmē piecas laimes, kuras var iemantot no šīs zemes, bet otras piecas – svētības, kuras iegūt no Dievu un garīgajām pasaulēm.

Roka nr.1: vara hastam – sniedz svētību
Roka nr.2: abhaya hastam – aizvāc bailes
Roka nr.3: angusam – ierocis ziloņa savaldīšanai
Roka nr.4: chattai – rīkste
Roka nr.5: balts galvaskauss (Shivatattva)
Roka nr.6: Gadai – Višnu vāle
Roka nr.7: Shank – gliemežvāks
Roka nr.8: Čakra
Roka nr.9: Lotosa zieds
Roka nr.10: Lotosa zieds
Citās versijās Gayatrī var turēt rokās lādīti ar ēdienu (AnnaPūrnam aspekts), kas simbolizē, ka sekotājam vienmēr būs ko ēst. Vēl rokās var būt arī kaklarota, kas simbolizē aizsardzību.

Gayatrī nav piedzimusi kādiem vecākiem, bet gan radusies no Lotosa.

Gayatrī ir bezgalīgs zināšanu, žēlastības un svētlaimes okeāns.

Gayatrī ir Prānāva – viņa ir pirmatnējās radīšanas skaņas OMM ekspansija.

Dažādām Dievībām ir Gayatrī mantras, un to kopējais skaits pārsniedz 165! Mahavišnu ir sacījis Nārada Muni, ka, ja kāds skaitīs Gayatrī mantru, tas viņam sniegs tādu pat efektu kā ziedojums visām Visuma Dievībām.

Gayatrī vienlaicīgi ir Durgas, Sarasvatī un Mahālakšmī iemiesojums.

Gayatrī ir veltījums Dievam kā gaismai un Saulei kā gaismas simbolam.

Gayatri mantra ir mūžīgās patiesības forma. Tā iznīcina pasaules grēkus. No šīs mantras ir cēlušās visas četras vēdas. Ja cilvēkam pieejamas patiesās zināšanas, visas viņa problēmas ir atrisinātas. Dievs ir gaismas un zināšanu iemiesojums. Dievišķā gaisma apgaismo prātu un virza to pareizajā virzienā iznīcinot grēkus un neziņu.

Pēc triju gadu mantras prakses cilvēks sāk izprast Dievu. Gayatri sniedz glābšanu, labklājību, uzvaru kaujā, veselību. Cilvēks var zināt visas vēdas, bet, ja viņš nezina Gayatrī mantru, visas viņa zināšanas ir veltas. Ja cilvēks godina citu mantru, ne Gayatrī, viņš nesasniegs panākumus, pat, ja pārdzims miljons reižu. Neviena askēze vai labdarība nav līdzvērtīga pat mazai daļai no Gayatrī mantras.

Dievība, kura tiek godināta Gayatri mantrā ir Saule (Savita). Gayatrī palīdz iegūt asu intelektu un fotogrāfisku atmiņu.

Gayatrī mantra nepieder kādai sektai – tā pieder Dievam.

Nav nevienas bagātības, kas spētu līdzināties Gayatrī.

 
Page last modified on September 04, 2007, at 05:10 PM