Stāsts par Brahmu

Brahma ir radītājs.

Višnu guļ uz Anantas-Šēšas, tūkstošgalvainās bezgalīgās čūskas, kura peld cēloniskajā okeānā, un no viņa nabas izaug lotoss, kurā guļ Brahma, kuram ir jārada pasaule. Brahma nezina, ar ko lai sāk radīšanu, bet balss no debesīm viņam pavēsta "tapa.... tapa..." (kas nozīmē "askēze"). Tā Brahma sāk meditāciju, kuras laikā viņam sāk piešķilties kas jādara, lai radītu pasauli.

Brahmam Indijā ir tikai daži tempļi, un ziedošana Brahmam nav pārāk izplatīta. Nostāsti vēsta, ka Brahma ir izpelnījies nosodījumu par kādu no saviem sliktajiem darbiem, un tādēļ visi viņa tempļi nojaukti.

Šeit aplūkojamajā attēlā priekšplānā sēž četrsejainais Brahma, bet fonā uz Anantas-Šēšas guļ višnu, bet pie viņa kājām sēž bagātības, laimes un saticības dieviete Lakšmi.

 
Page last modified on September 03, 2007, at 03:15 PM