Seminārs ar Līnu Dzērvāni

Ja katru minūti domā par Dievu, tad dzīve vienkārši sakārtojas. Katru minūti. Arī kad iet uz tualeti. Cita svarīgāka nekā nav. Katru minūti ir jādomā par Dievu, jo nekā cita nemaz nav.

Karma ir grūtības, kas jāpārvar paralēli kontaktam ar Dievu. Dieva slavēšana ir pats augstākais darbs pēc hierarhijas. Tādēļ ir jāspēj koncentrēties gan atbildēšanai uz telefonu, gan semināram, gan Dievam vienlaicīgi.

Pirmais ir vēlēties.

Nekoncentrēšanās uz Dievu noved pie atvienošanās no Dieva, kas noved pie nedrošības. Seko bailes un visbeidzot – dusmas.

Vēlmes var būt gan no Dieva, gan ne no Dieva. Ne no Dieva – tās ir maldugunis. Kaut Dievs ir radījis visu – arī maldugunis, zem tām viņš neparakstās.

Vēlmes var būt progresīvas, neitrālas vai degradējošas. Vēl var dalīt personīgajās un iegūtajās. Iegūtās – tās ir sabiedrības, līdzcilvēku uzpotētas. No tām jātiek vaļā pirmām kārtām.

Dievs aiz rokas izvadā pa visām ikdienišķajām lietām. Ir Dieva noteiktā kārtība, kurai sekojot viss aiziet gludi.

Vai Dieva plāns var nepiepildīties?

Uz zemes visiem viss pietiks.

Lai būtu iespējama izaugsme, nepieciešams būt gatavam pārmaiņām.

Dievs ir vissvarīgākais – nav nekā svarīgāka par Dievu.

Darbs nenotiek, ja kaut kas nav skaidrs.

Var neko nedarīt, bet ļoti gribēt (iemācīties zīmēt) – un tad tas nozīmē turēt kosmisko procesu, kamēr smalkajā plānā lieta piepildās. Tas nozīmē turēt vizualizāciju izdomājot procesu no a līdz z.

Izpratnē par brendu jāieliek Dievišķais, jāpiešķir vertikālā dimensija. Lai veiktu darbu, tiek izdalīta enerģija – bet tikai vienreiz. Un tad viss notiek un tad neviens netraucē.

Vēlmes veido virzību, plūsmu ar noteiktu mērķi. Tas ir kā braukt noteiktā virzienā.

Ja gadījies sapīties vēlmēs, jāsazinās ar sirdsbalsi.

Sapelējušo maizi labāk atdot putniem nekā mest ārā, jo pašreiz viņiem vispār nekādas nav.

Lai tiktu pie Dieva vēlmēm, vispirms ir jāizsaka vēlēšanās tikt pie Dieva vēlmēm.

Lai iegūtu augstāku redzējumu vispirms ir jāatbrīvojas no pašreizējajiem priekšstatiem. Priekšstati veido redzējumu, tie pinās ar vēlmēm. Var arī pasūtīt procesu, lai atbrīvo no maldīgajiem priekšstatiem.

Pasūtīt procesu – tas nozīmē palūgt.

Vēlmes ir jāizvērtē. Jānovērtē to virzība. Jāatmasko. Suns zina ko ēdis.

Ja pārstāj raustīties, tad Dievs ved aiz rokas. Ja dīdās, tad neko nevar vadīt. Visas vēlmes ir jāatmet. Bet tas nav vienkārši. Var arī pārslēgt uz tuviniekiem, kas gribējuši ko līdzīgu. Dažas vēlmes ir jāpiepilda. Vajag lūgt un vēlēties, lai vada.

Nekā cita nav – tikai vēlmes. Un tad ir labi, ja tās ir vēlmes no Dieva. Eņģeļi ir doti, lai šīs vēlmes piepildītu.

Lai uzzinātu vai vēlme ir no Dieva, to var prasīt Krišnam, Sarasvatī vai Kristum. Un saņemt atbildi. Bet suns pats zina ko ēdis.

Citreiz nevar saprast kāpēc tā notiek, bet tā ir vēlme, kas ir iesēta pirms 10 gadiem. Tādēļ jādomā ko vēlēties šodien, lai rītdiena būtu patīkama.

Dievs var apskaidrot arī skudru, jo skudrai ir tāda pat dvēsele. Dieva gars visā ir vienāds. Dieva gars ir pilnīgs, un jo pilnīgāka dvēsele, jo vairāk tā izstaro, atveras un jo vairāk tā var darīt un saprast. Beigās dvēsele kļūst kā Dieva gars – galu galā viņa ir tāda pati, tikai tagad ir aizkodēta.

Tur kur ir Dievs, tur nav labā vai ļaunā. Tur ir tikai notikums.

Ķermenī ir dvēsele un ir Dieva gars – un starp šīm abām substancēm ir jāuztur sakars. Tām jāiemācās sarunāties.

 
Page last modified on August 23, 2007, at 07:57 AM