Par Sandžīvanī mantru

Šukračārya (kas ir dēmonu guru un Venēra astroloģijā) teica „Pirmā pāda ir "Trayambakam Yajāmahe", un tā nozīmē – mēs pielūdzam Dievu Trayambaka un dziedam viņam slavas dziesmas.”

„Trajambaka” (trijačainais) ir Dieva Šivas vārds, un viņš ir trīs pasauļu – bhu, bhuva un svarga lokas – Tēvs. Viņš ir trīs mandalu – Surya, Soma un Agni tēvs un Dievs. Viņš ir Mahēšwara, trīs gunu – Satvas, Radžas un Tamas Dievs. Viņs ir Sadashiva, trīs tatvu skolotājs – Atma tatva, Vidya tatva un Shiva tatva. Viņš ir trīs enerģiju (agni) – Āvahaniya, Garhapatya un Dakšinagni Tēvs (cēlonis un avots). Viņš ir visu fizisko radību tēvs caur trijām murti bhuta – Prithvi (cietas vielas), Džala (šķidrums) un Tedžas vai agni (enerģija). Viņš ir trīs debešu, ko radījušas trīs gunas – Radžas (Brahma), Satva (Vishnu) un Tamas (Shiva) Dievs. Viņs ir nirakara (bezveidīgs) Sadashiva, jo ir augstāks par šo fizisko veidu un ir to Mahēšvara. Šī ir pirmā mantras daļa (un tā sastāv no 8 zilbēm).

Otrā mantras pāda ir "Sugandhim puštivardhanam". „Sugandhim” attiecas uz ziedu smaržu, kas izplatās visos virzienos, un tāpat arī Šiva ir klāt visā dzīvo un nedzīvo radību radīšanas procesā. Visās bhūtās (pastāvēšanas veidi), trijās gunās (radīšanas daba – Satvas, Radžas vai Tamas), desmit indrijās (piecas gyāna-indrijas vai maņu orgāni un piecas karma-indrijas vai darbības orgāni), visās Devās (33 devas ir visas apgaismības un šķīstības avots) un ganās (padievu saimniecēs) Šiva pastāv un izplatās kā apgaismota ātma (dvēsele) un ir to būtība.

Tagad tiek paskaidrota „Pushtivardhanam”. Tas Visaptverošais Gars (ātmans), Puruša Šiva ir patiesais Prakriti (materiālās dabas) stiprinātājs (un nevis otrādi, kā visi cilvēki saprot). Sākot ar mahatatva (matērijas / enerģijas sākotnējais stāvoklis) līdz atsevišķiem radīšanas posmiem (daļām), visas fiziski radītās būtnes (gan dzīvās, gan nedzīvās) spēcina mūžīgā Puruša. Jūs, es, Brahma, Višnu, Muni un pat Indra un Devas uztur / spēcina ātma (un tas ir viņš). Tādējādi Puruša (ātma/dvēsele – Šiva) nodrošina spēku priekš prakriti (ķermeņa/būtības), viņš ir „Pušti-Vardhana”.

Izskaidrojis pirmās divas mantras pādas, Sukračārya turpināja skaidrot pārējās divas pādas.

Nākamās divas pādas (kas sastāv no 16 zilbēm) ir "urvārūkamiva bandhanān mrtyormuksiya mamrtāt", kas nozīmē – Prabhu! Tāpat kā nogatavojies gurķis tiek atdalīts no ložņaugu žņaugiem, mēs tiekam atbrīvoti no nāves nemirstības vārdā ( un to sauc par mokšu, jeb atbrīvi). Rudra deva ir kā amrita (nemirstības nektārs). Tie, kas pielūdz Viņu ar labu karmu, grēku izpirkšanu un nožēlošanu, meditāciju, apceri, lūgšanām vai slavas dziesmām, noteikti atdzims un atjaunos spēku. Patiesais spēks (šajā mantrā) slēpjas tajā, ka Dievs Šiva noteikti atbrīvos dievlūdzēju no nāves, tāpēc, ka vienīgi Šiva dod gan nebrīvi, gan brīvību (mokša).

Šī ir Mritasandžīvanī mantra, un tai ir spēks atgriezt atpakaļ dzīvību un izglābt no nāves un lieliem ļaunumiem.

MANTRAS TRANSLITERĀCIJA NO SANSKRITA

Trayambakam Yajaamahe
Sugandhim pushtivardhanam
Urvaaruukamiva bandhanaan
Mrtyormuksiya mamrtaat

MANTRAS PAREIZA IZRUNA LATVISKI

Trajambakam Jadžāmahe
Sugandim Puštivardhanam
Urvārūkamiva Bandhanān
Mritjormukšija Mamritāt


Om Namaha Shivaya!

 
Page last modified on April 10, 2009, at 01:27 PM