Par mantru praksi

Mantru jēga ir daudzkārtējā un regulārā atkārtošanā.

Noskaņa, kādā vēršamies pie patiesības atklāsmes ir svarīga, jo ja nav pareizās noskaņas, patiesība neatklājas. Ja lūgšanu skaita ar pareizo noskaņu, tā strādā bez vārda runas.

Grēks pret mantrām ir grēkošana ar domu, ka pēc tam no grēka sekām varēs atbrīvoties ar mantras palīdzību.

Praktizēt kādu konkrētu mantru - tas nozīmē dzīvot tajā. Tā kā mantra ir enerģija, tad praktizēšana nozīmē patiešām vēlēties iegūt / ievibrēt sevī konkrētu enerģiju. Skaitīt mantru ir kā iegriezt lieluun smagu ratu - sākumā tas šķiet grūti vai pat neiespējami, bet lēnām tas sāk kustēties, līdz griežas arvien ātrākun vieglāk, līdz mēs varam jau sēsteis uz tā un braukt pāri daudziem, iepriekš nepārvaramiem, šķēršļiem.

Mantras iespējams skaitīt gan klusām pie sevis, gan tikai kustinot lūpas, gan pusčukstus, gan izrunājot skaļi. Jo klusāka skaitīšana, jo labāk attīstītai jābūt spējai koncentrēties.

Klaiskā mantras prakse ilgst 40 dienas, kuru laikā mantra jāatkārto noteiktu skaitu reižu. Tas var būt gan 16000 gan 40000 atkarībā no mantras. Ir rakstīts, ka pilnībā mantras augļus iegūst atkārtojot to pusmiljons reižu.

Vislabāk mantras skaitīt no rīta, īsi pirms saullēkta, pusdienlaikā, kad saule tieši zenītā, jebšu vakarā, īsi pēc saulrieta.

Pilns mantras atkārtošanas cikls ir 108 reizes. Dienā var skaitīt vienu, trīs, piecus, septiņus, deviņus vai vienpadsmit šādus ciklus. Sākumā, protams, pat 108 atkārtojumi šķitīs daudz, bet ar laiku iespējams paveikt visu, un šajā cīņā uzvarēs tie, kuri nepadosies, bet turpinās cīņu ar savu kūtrumu, nevarēšanu, negribēšanu un vājumu, līdz sasniegs iecerēto mērķi.

Faktiski, mantra ir kā zāles. Mantru izvēlas atbilstoši tam, kas ir nepieciešams, ko vajag, kādas problēmas jāatrisina, kāda energētika jāpiesaista.

Sevišķi apņēmīgajiem var ieteikt šādu praksi: Gāyatrī mantras skaitīšanu 3 mēnešus pa 9 stundām dienā pie askētiska dzīvesveida.

Protams, tas gan nenozīmē, ka 15 minūtes dienā neko nenozīmē. Svarīgi ir sākt, bet sākt vienmēr labāk ir ar mazumiņu. Tiesa ganvēl - svarīgāk ir neapstāties.

 
Page last modified on August 23, 2007, at 06:33 PM