Panča Tattvas Gāyatrī un bīdža mantras


no kreisās uz labo: Advaita, Nityānanda, Šrī Čaitanya Mahāprabhu, Gadādhāra un Šrīvāsa.

Čaitanyas bīdža mantra
Klīm Gaurāya Svāhā

Čaitanyas Gāyatrī
Klīm Čaitanyāya Vidmahe
Višvambharāya Dhīmahi
Tanno Gaurah Pračodayāt

Nityānanda Prabhu bīdža mantra
Klīm Deva Džāhnavī Vallabhāya Svāhā

Nityānanda Prabhu Gāyatrī
Klīm Nityānandāya Vidmahe
Sankaršanāya Dhīmahi
Tanno Balah Pračodayāt

Advaitas Ačaryas bīdža mantra
Klīm Advaitāya Svāhā

Advaitas Ačaryas Gāyatrī
Klīm Advaitāya Vidmahe
Mahā Višnave Dhīmahi
Tanno Advaitah Pračodayāt

Gadādhara Pandita bīdža mantra
Šrīm Gadādharāya Svāhā

Gadādhara Pandita Gāyatrī
Gam Gadādharāya Vidmahe
Panditākhyāya Dhīmahi
Tanno Gadādharah Pračodayāt

Šrīvāsa Pandita bīdža mantra
Šrīm Šrīvāsāya Svāhā

Šrīvāsa Pandita Gāyatrī
Šrīm Šrīvāsāya Vidmahe
Nāradākhyāya Dhīmahi
Tanno Bhaktah Pračodayāt

 
Page last modified on August 28, 2008, at 09:57 AM