Kas ir mantra? (tiks papildināts)

Mantras ir enerģētiskās formulas.

Sanskrita alfabēts sastāv no 50 burtiem, no kuriem katrs pārstāv vienu pirmatnējo skaņu.

Cilvēka ķermenī ir 7 pamatčakras - enerģētiskie centri. Katra čakra ir kā lotosa zieds, un katri no tām ir ziedlapiņas, pie kurām pievienoti nādiji - smalklie enerģētiskie kanāli. Septītajai čakrai ir tūkstots ziedlapiņu, un tā atrodas pašā galvas augšā, bet pirmajām sešām čakrām kopā ir 50 ziedlapiņas, un uz katras no tām - pa vienam sanskrita alfabēta burtam.

Skaitot mantras, kuras sastāv no sanskrita alfabēta skaņām, čakru ziedlapiņas aktivizējas, un aktivizējas arī tām pievienotie nādiji (smalkās enerģijas kanāli).

Tādējādi, mantru skaitīšana sanskritā ir kā akordu spēlēšana uz klavierēm. Mantras ir enerģētiskās simfonijas, kuras aktivizē un ienes cilvēka ķermenī noteiktu enerģētiku.

Mantra ir vibrācija. Šaļapins ar balsi plēsa glāzes. Ķīniešiem ir paralizējoši kaujas saucieni.

Mantra ir kā telefona nummurs, parole un kods, uz kuru jāatsaucas noteiktam Dievībām.

OMM būtība ir noskaņoties uz noteiktu frekvenci. Tā ir nevis intelektuāla apzināšanās, bet ievibrēšana.

Noskaņa, kādā vēršamies pie patiesības atklāsmes ir svarīga, jo ja nav pareizās noskaņas, patiesība neatklājas. Ja lūgšanu skaita ar pareizo noskaņu, tā strādā bez vārda runas.

Grēks pret mantrām ir grēkošana ar domu, ka pēc tam no grēka sekām varēs atbrīvoties ar mantras palīdzību.

 
Page last modified on September 04, 2007, at 02:26 PM