Kas ir Bharatanatyam?

Indiešu deja ir ļoti sena. Tās vēsture sākas jau vismaz pirms 4 tūkstošiem gadu. Jau sākotnēji deja bijusi veltīta Dievam kā dievkalpojuma satāvdaļa. Dejas izrāde ir pasaules kārtība un reprezentācija, kas balstīta uz dievišķo izcelsmi, morāles likumiem, gudrību un jūtām visdažādākajās situācijās un sižetos. Deja stāsta par Dievu dzīvi un par cilvēka attiecībām ar Dievu. Mūsdienās izšķir tautas dejas, kino dejas un 8 klasiskās indiešu dejas stilus.

Dienvidindijas klasiskās dejas stils Bharatanatyam, kura pamatā ir karnatikas mūzika ir radusies Dienvidindijas štatā Tamil Nadu. Bharata nozīmē Indija, bet natjam – deja. “Bharatanatyam” – smalka un sarežģīta Dienvidindijas tempļu deju mākslas forma. Pēc leģendas, tās pirmais izpildītājs bija pats dievs Šiva. Viņš iemācīja to savai dievišķajai sievai, un viņa nodeva šo mākslu cilvēkiem.

Bharatnatyam dejas stils pārstāv tīrāko dejas formu, un tā pamatpozīciju attēlojumi atrodami pat uz tempļu sienām. Ienākot Indijā musulmaņiem un vēlāk angļiem, devadasi (tempļa dejotāju) tradīcija tika aizliegta un dejas tradīcija pagrima. Pagājušā gadsimta sākumā vairāki dejotāji, tādi kā Rukmini Devi, Balasarasvatī, atjaunoja Bharatnatjam tradīciju, iznesot to no tempļa uz skatuves un mācot to kā vienu no klasiskās mākslas veidiem Indijas augstskolās, kur iespējams iegūt profesionāla dejotāja diplomu. Kad Bharatnatyam deja bija pārtapusi par skatuves mākslas formu, tad viņu sāka izpildīt arī vīrieši, kas agrāk varēja būt deju skolotāji, bet - nekad – deju izpildītāji.

Stila raksturojošie elementi – līdzsvarotas pozas ar izstieptām rokam, dziļš iesēdiens un katras pozīcijas ģeometriski precīza forma.

Vēdisko kosmosu bieži attēlo kā dejojošu. Svarīgākās Dievības un būtnes gaisīgajā izplatījumā Vēdās tiek apzīmētas ar vārdu “nritta”, kas nozīmē “dejojošas”. Uz tempļu sienām Indijā var ieraudzīt dejojošus Šivas, Durgas, Sarasvatī, Ganešas, Krišnas attēlojumus. Turpat redzamas arī dejojošas dabas būtnes un apsaras – dievišķās dejotājas. Deja ir gan rituāls, gan ziedojums, gan veids kā iegūt augstāko spēku labvēlību, kā dalīties ar zināšanām un izpaust jūtas. Galvenais indiešu dejas princips – viss jādara ar mīlestību un cieņu, jo tad pasaulē ienāks lielāka harmonija.

_______________________________
Lasiet vairāk par eksotiskajām dejām: http://www.alegria.lv

 
Page last modified on May 18, 2010, at 01:53 PM