Viena Dieva dažādie aspekti

Dievs, protams, ir viens, bet Viņam ir bezgalīgi daudz aspektu.

Katram Dieva aspektam un spēkam ir dots vārds un forma. Formai ir dziļa simboliska nozīme un tā norāda novērotājam uz konkrētām dievišķajām funkcijām.

Katrs cilvēks var brīvi sekot savai sirdsbalsij izvēloties sev tuvāko veidu kādā tieši viņš redz Dievu.

Hindu pamatā ir trīsvienība, kuru veido Višnu, Šiva un Brahma.

Šiva ir iznīcinātājs un transformētājs. Brahma ir radītājs, bet Višnu - uzturētājs.

Brahmu nevajag jaukt ar Brahmanu, kas ir Augstākais Kosmiskais Gars.

Vīrišķais princips ir statisks, un tam enerģiju dod, to atdzīvina aktīvā sievišķā enerģija, jeb šakti.

Šivas (iznīcinātāja) sievišķā enerģija ir dēmonu uzvarētāja Durga.

Višnu sievišķā enerģija ir bagātības un laimes dieviete Lakšmī.

Brahmas šaktī ir zināšanu dieviete Sarasvatī. Tā kā Brahma ir radītājs, viņam, lai radītu nepieciešamas zināšanas, tāpat kā Višnu priekš uzturēšanas nepieciešama nauda.

Hindu ir dažādi novirzieni. Šivaīti koncentrējas uz Šivu, Vaišnavas uz Višnu un Krišnu, bet Šaktisti uz Šaktī - sievišķo enerģiju vai Dievmāti kā augstāko būtni.

Mazliet par tantru

Vēl ir arī Tantriķi. Tantra dalās divos novirzienos.

Sātvata tantra - kas ir uz dievišķo vērsts ceļš, un Vāma bhāga - kreisās rokas ceļš burtiski, jeb citas mistiskās prakses ceļš, kur ierosina spēkus, kas nav Dievs, vai dievišķais, bet ir dažādu spēku pielietojums. Piemēram, gari, spoki, ieiešana transā meditējot uz objektiem, kas nav dievišķas dabas.

Tantriskā seksa principi, protams, nav tāda prakse, ko veic baznīcās un uz altāra.

Ja mērķis ir sasniegt samādhi (jeb atbrīvi), nav cita ceļa kā koncentrēties uz dievišķo. Bet, ja prakse par meditāciju objektu liek ķermeni, tas turpina samsāras - matērijā saistītās dvēseles ceļu no viena ķermeņa uz otru, kamēr galā sastopas ar dievišķo.

Par dievu vārdiem

Katram Hindu dievam ir daudzi vārdi - to mērķis ir slavināt Dievu un aprakstīt visas tā īpašības. Pamatkomplekts ir 108 vārdi, bet ir arī sahasranāmas jeb tūkstošvārdes, dažiem pat vairākas. Tā kā visi dievu vārdi ir sanskritā, to skaņai pašai par sevi ir mistiska iedarbība, un kādas konkrētas Dieva personības vārdu regulāra un sistemātiska lasīšana var būt spēcīga garīgā prakse pati par sevi.

Konceptuālie jēdzieni: karma, dharma un samsāra

Visus hindu virzienus raksturo un apvieno tādi jēdzieni kā dharma, karma, samsāra.

Karma tie ir cēloņi un sekas. Mēs rietumos pazīstam morāles zelta likumu, kas deklarē - nedari otram to, ko negribi, lai dara tev. Karma nozīmē, ka mēs rīkojamies, un šīs rīcības sekas pie mums atgriežas kā bumerangs. Izdari labu - uz pats saņem labu. Izdari sliktu un tas pats notiek ar tevi.

Dharma ir tas konkrētais pienākums, kas katram ir jādara, lai pasaule turpinātu darboties kā perfekts mehānisms, lai realizētos Dieva plāns.

Samsāra ir pārdzimšanu ritenis, kurā atrodas cilvēks. Mēs visi esam redzējuši iņ un jaņ melnbalto apli. Lūk, tas arī vizualizē visu lietu pārejošo dabu - melnais pāriet baltajā, bet baltais atkal melnajā, un tā tas var turpināties mūžīgi. Sliktā karma tiek atsrādāta un atkal tiek uzkrāta labā, kas materializējas, lai atkal sāktu uzkrāties sliktās karmas sēklas. Vienīgā iespēja izmukt no mūžīgā pārdzimšanu riteņa ir nokļūt apļa centrālajā punktā, kas nevis griežas, bet ir statisks. Tas nozīmē no horizontālas darbības pāriet uz vertikālo. No materiālā uz garīgo.

 
Page last modified on August 22, 2007, at 06:40 PM