Hanumāna mantras

Hanumāna bīdža mantra

AUM AĪM BHRĪM HANUMATE ŠRĪ RĀM DŪTĀYA NAMAHA!

Hanumāna gāyatrī mantra

Omm Andžaneyaye Vidmahe
Mahabalaye Dhīmahi
Tanno Hanumān Pračodayāt

Mantra Hanumāna godināšanai

MANODŽAVAM MĀRUTA-TULYAVEGAM
DŽITENDRIYAM BUDDHIMATĀM VARIŠTHAM
VĀTĀTMADŽAM VĀNARA-YŪTHMUKHYAM
ŠRĪRĀMDŪTAM ŠARANAM PRAPADHYE

Es pielūdzu Hanumanu, Rāmas vēstnesi,
kura ātrums ir kā vējam un prātam.
Kurš valda pār savām maņām,
un ir visinteliģentākais starp inteliģentajiem.
Viņš ir vēja dēls un pērtiķu cilts valdnieks.

 
Page last modified on October 23, 2008, at 05:24 PM