Oksfordas augstskolas moto ir latīņu frāze "Dominus Illuminatio Mea", ko latviski varētu tulkot kā "Tas Kungs ir mana gaisma". Pēc būtības, gāyatrī mantra nes tieši to pašu ideju.

Transliterācijā no sanskrita ar pareizajiem uzsvariem mantru raksta šādi:

oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ
tát savitúr váreniyaṃ
bhárgo devásya dhīmahi
dhíyo yó naḥ prachodáyāt

Gāyatrī mantras teksts sanskritā:

ॐ भूर्भुव: स्वः ।
तत् सवितुर्वरेण्यं ।
भर्गो देवस्य धीमहि ।
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

Pareiza mantras izruna:

OM BHŪR BHUVAH SVAH
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHĪMAHI
DHIYO YO NAH PRAČODAYĀT

(dažās skolās mantras pirmo rindiņu izrunā šādi: "OM BHŪR BHUVĀR SVAR")

Mantras teksta aptuvens tulkojums latviski

Dievs, kas valda pār trīs pasaulēm,
Fizisko, astrālo un debesu
Tas Radītājs Visaugstākais,
Kura ķermenis gaismu izstaro
Dievs uz kuru mēs meditējam
Lūdzu mūsu prātu apskaidro .

Mantras teksta tulkojums pa vārdiem

Bhūr – fiziskais plāns
Bhuvar – astrālais (smalkais) plāns
Svar – Debesu sfēra
(tiek uzskaitītas planētu sistēmas, kuru iedzīvotāji vēlas saņemt svētību)
Tat – (vietniekvārds) Tas, Augstākais, Parambrahmans
Savitur – Īšvara, Dievs
Varenyam – tas ko ir vērts godināt
Bhargo – gaisma
Devasya – Dievs
Dhīmahi – meditēt
Dhiyo – sapratne
Yo – kas
Nah – mūsu
Pračodayāt – apskaidro

Mantras teksta tulkojums: yogačārya Višvambhara

Par gāyatrī mantru, tās būtību, jēgu un efektu

Tumsa nav nekas cits kā tikai gaismas neklātbūtne. Nelaimīgums ir patieso zināšanu neesamība, jo Dieva radītajā eksistencē nav skumju un nelaimes – tas viss izceļas no patieso zināšanu trūkuma. Tiklīdz Gāyatrī dievišķā gaisma apspīd cilvēku, no viņa sāk izzust viss ļaunais un nepareizais.

Tāpat kā medus ir puķes būtība, tāpat Gāyatrī ir visu ziņāšanu būtība – tā sevī ietver visas zināšanas.

Ganga attīra no grēkiem, kurus ir veicis fiziskais ķermenis, bet Gāyatrī ir Brahmas Ganga, kas attīra dvēseli. Cilvēks, kurš meklē citus garīgās attīrīšanās sistēmas un atstāj Gāyatrī novārtā, ir kā muļķis, kurš atsakās no gardumiem, lai ietu ubagot pēc ēdiena.

Tāpat kā saule iznīcina tumsu, tā Gāyatrī izgaiņā neziņu. Gāyatrī cilvēkam atklāj Visaugstāko Patību.

Bhagavadgītā Krišna saka: “starp mantrām es esmu Gāyatrī”.

Ir teikts, ka vēdas ir Dieva iemiesojums, bet Gāyatrī mantra ir visu vēdu nesēja.

Kad cilvēks ienirst dziļi klusumā, viņš dzird kosmisko OMM – prānāvu, kas rodas no prānas (vitālās vibrācijas), kas piepilda Visumu. Bet Gāyatrī mantra ir paplašināta OMM forma.

Gāyatrī ierodas tikai tad, kad prāts brīvs no lepnuma un iedomības, jo tikai tad ir iespējams pārcelties uz augstāku garīguma pakāpi.

Gāyatrī ir jāskaita, lai attīrītu prātu, jo Gāyatrī kā saules stars attīra prātu no tumsas.

Gāyatrī galvenā funkcija ir dvēseļu atbrīvošana no saitēm, kurās tur materiālās pasaules ilūzijas. Gāyatrī pamazām izgaiņā neziņas mākoņus, un ļauj ieraudzīt garīgo sauli un sasniegt vienotību ar to.

Gāyatrī mantras skaitīšana atmodina un spēcina intelektu. Efekts, kas rodas no Gāyatrī mantras skaitīšanas ikdienā, ir skaidrs un neaizmiglots prāts un asa uztvere, kas ļauj acumirklī nokļūt pie lietu patiesās būtības, uztvert tās tādas, kādas tās ir patiesībā.

Rakstos ir teikts, ka tas, kurš 40 dienas no vietas, neizlaižot nevienu dienu, atkārtos Gāyatrī mantru vismaz 1008 reizes dienā, un darīs to ar patiesu nodošanos, sasniegs apgaismību.

Vēl ir teikts, ka Gāyatrī mantras skaitīšana atbrīvo no bailēm un dziedē slimības (gan fiziskas, gan mentālas, gan emocionālas, gan garīgas). Tā attīra no sliktās karmas, sniedz iekšēju mieru un atbrīvi.

Lai skaitītu Gāyatrī mantru nav jābūt kādas noteiktas reliģijas sekotājam – tā nav kādas sektas īpašums. Tāpat kā Tēvareize, tā arī Gāyatrī ir universāla lūgšana, kas pieejama ikvienam uz šīs planētas.

Stāv rakstīts arī, ka priesteris, kurš nemeditē uz Gāyatrī nav sava statusa cienīgs.

 
Page last modified on August 22, 2007, at 05:11 PM