108 Sarasvatī vārdi

1. OM sarasvatjai svāhā idam sarasvatjai idam na mama

Sarasvatī

2. OM mahābhadrājai svāhā idam mahābhadrājai idam na mama

Visskaistākā

3. OM mahāmājājai svāhā idam mahāmājājai idam na mama

Lielā ilūzija

4. OM varapradājai svāhā idam varapradājai idam na mama

5. OM shrīpradājai svāhā idam shrīpradājai idam na mama

6. OM padmanīlajājai svāhā idam padmanīlajājai idam na mama

Tumši zilais lotoss

7. OM padmājai svāhā idam padmājai idam na mama

Tā, kura ir kā Lotoss

8. OM padmavaktrakājai svāhā idam padmavaktrakājai idam na mama

9. OM šivānudžājai svāhā idam šivānudžājai idam na mama

Tā, kura ir Šivas jaunākā māsa

10. OM puštakabhrite svāhā idam puštakabhrite idam na mama

11. OM gjānamudrājai svāhā idam gjānamudrājai idam na mama

12. OM ramājai svāhā idam ramājai idam na mama

13. OM parājai svāhā idam parājai idam na mama

14. OM kāmarūpājai svāhā idam kāmarūpājai idam na mama

15. OM mahāvidjājai svāhā idam mahāvidjājai idam na mama

Lielās zināšanas

16. OM mahāpātaka nāšinjai svāhā idam mahāpātaka nāšinjai idam na mama

Grēku iznīcinātāja

17. OM mahāšrajājai svāhā idam mahāšrajājai idam na mama

Lielais patvērums

18. OM mālinjai svāhā idam mālinjai idam na mama

Tumsība

19. OM mahābhogājai svāhā idam mahābhogājai idam na mama

Lielais ēdiens, lielā bauda

20. OM mahābhudžājai svāhā idam mahābhudžājai idam na mama

Lielais lotoss (mahā=liels, bhu=zeme, dža=dzimt)

21. OM mahābhāgājai svāhā idam mahābhāgājai idam na mama

Lielā labvēlība

22. OM mahotsāhājai svāhā idam mahotsāhājai idam na mama

Tā, kurai piemīt sešas Dieva varenības

23. OM divjāngājai svāhā idam divjāngājai idam na mama

24. OM suravanditājai svāhā idam suravanditājai idam na mama

Tā, kuru slavē Dievi

25. OM mahākāljai svāhā idam mahākāljai idam na mama

Lielais laiks

26. OM mahāpāšājai svāhā idam mahāpāšājai idam na mama

27. OM mahākārājai svāhā idam mahākārājai idam na mama

28. OM mahānkušājai svāhā idam mahānkušājai idam na mama

29. OM pītājai svāhā idam pītājai idam na mama

30. OM vimalājai svāhā idam vimalājai idam na mama

Tā, kura ir bez traipa

31. OM višvājai svāhā idam višvājai idam na mama

Tā, kura ir viss Visums

32. OM vidjunmālājai svāhā idam vidjunmālājai idam na mama

Tā, kura ir zināšanu virtene

33. OM vaišnavjai svāhā idam vaišnavjai idam na mama

Krišnas un Višnu sekotāja

34. OM čandrikājai svāhā idam čandrikājai idam na mama

Tā, kura ir kā mēness

35. OM čandravadanājai svāhā idam čandravadanājai idam na mama

Tā, kurai seja ir kā mēness

36. OM čandralekhāvibhūšitājai svāhā idam čandralekhāvibhūšitājai idam na mama

Tā, kurai ir mēness kosmētika

37. OM sāvitjai svāhā idam sāvitjai idam na mama

38. OM surasājai svāhā idam surasājai idam na mama

39. OM devjai svāhā idam devjai idam na mama

Dievmāte

40. OM divjālankārabhūšitājai svāhā idam divjālankārabhūšitājai idam na mama

Tā, kura rotājas ar dievišķām rotām

41. OM vāgdevjai svāhā idam vāgdevjai idam na mama

Runas dieviete

42. OM vasudājai svāhā idam vasudājai idam na mama

Tā, kura izstaro gaismu

43. OM tīvrājai svāhā idam tīvrājai idam na mama

Tā, kura pilna nopietnības

44. OM mahābhadrājai svāhā idam mahābhadrājai idam na mama

Labvēlīgā

45. OM mahābalājai svāhā idam mahābalājai idam na mama

Lielais spēks

46. OM bhogadājai svāhā idam bhogadājai idam na mama

Baudas devēja

47. OM bhāratjai svāhā idam bhāratjai idam na mama

Tā kas dzimusi Indijā

48. OM bhāmājai svāhā idam bhāmājai idam na mama

Tā, kas izstarp gaismu

49. OM govindājai svāhā idam govindājai idam na mama

Govju aizstāve

50. OM gomatjai svāhā idam gomatjai idam na mama

Tā, kura ir kā Gomati upe

51. OM šivājai svāhā idam šivājai idam na mama

Tā, kura ar savu būtību nes labvēlību

52. OM džatilājai svāhā idam džatilājai idam na mama

(kaut kas saistībā ar matiem)

53. OM vindhjāvāsājai svāhā idam vindhjāvāsājai idam na mama

Tā, kura dzīvo kalnos

54. OM vindhjāčalavirādžitājai svāhā idam vindhjāčalavirādžitājai idam na mama

Tā, kura nav aptraipīta ar matēriju

55. OM čandikājai svāhā idam čandikājai idam na mama

56. OM vaišnavjai svāhā idam vaišnavjai idam na mama

Krišnas,Višnu sekotāja

57. OM brāhmajai svāhā idam brāhmajai idam na mama

58. OM brahmagjānaika sādhanājai svāhā idam brahmagjānaika sādhanājai idam na mama

59. OM saudāmanjai svāhā idam saudāmanjai idam na mama

Labā mājvieta

60. OM šudhāmūrtjai svāhā idam šudhāmūrtjai idam na mama

Tā, kurai tīrs, pārpasaulīgs veidols

61. OM subhadrājai svāhā idam subhadrājai idam na mama

Tā, kura ir īpaši labvēlīga

62. OM surapūdžitājai svāhā idam surapūdžitājai idam na mama

Tā, kurai ziedo Dievi

63. OM suvāsinjai svāhā idam suvāsinjai idam na mama

Tā, kura sēž brīnišķīgā pozā

64. OM sunāsājai svāhā idam sunāsājai idam na mama

Tā, kuras deguns visskaistākajā formā

65. OM vinidrājai svāhā idam vinidrājai idam na mama

Tā, kura vienmēr nomodā, kura nekad neguļ

66. OM padmaločanājai svāhā idam padmaločanājai idam na mama

Tā, kuras acis ir kā lotosa ziedi

67. OM vidjārūpājai svāhā idam vidjārūpājai idam na mama

Tā, kura ir zināšanu veidols

68. OM višālājai svāhā idam višālājai idam na mama

69. OM brahmadžājājai svāhā idam brahmadžājājai idam na mama

Tā, kura dzimusi no Brahmas

70. OM mahāphalājai svāhā idam mahāphalājai idam na mama

Lielie augļi

71. OM trayīmūrtaje svāhā idam trayīmūrtaje idam na mama

Tā, kurai ir trīs formas

72. OM trikālagjājai svāhā idam trikālagjājai idam na mama

Trīs laiku zinātāja

73. OM trigunājai svāhā idam trigunājai idam na mama

Tā, kura ir trīs īpašības (gunas: sattva-skaidrība, radžass-nemiers, tamass-tumsība)

74. OM šāstrarūpinjai svāhā idam šāstrarūpinjai idam na mama

Tā, kura ir svēto rakstu forma

75. OM šambhāsurapramathinjai svāhā idam šambhāsurapramathinjai idam na mama

Tā, kura ar savu būtību satrauc dēmonu prātus

76. OM shubhadājai svāhā idam shubhadājai idam na mama

77. OM svarātmikājai svāhā idam svarātmikājai idam na mama

Skaņas dvēsele

78. OM raktabīdžanihantrjai svāhā idam raktabīdžanihantrjai idam na mama

79. OM čāmundājai svāhā idam čāmundājai idam na mama

80. OM ambikājai svāhā idam ambikājai idam na mama

81. OM mundakājapraharanājai svāhā idam mundakājapraharanājai idam na mama

82. OM dhūmraločana madanājai svāhā idam dhūmraločana madanājai idam na mama

83. OM sarvadevastutājai svāhā idam sarvadevastutājai idam na mama

Tā, kuru pielūdz visi dievi (stuti=lūgšanas)

84. OM saumjājai svāhā idam saumjājai idam na mama

85. OM surāsura namaskritājai svāhā idam surāsura namaskritājai idam na mama

Tā, kura izraisa godu un cieņu gan dieviem, gan dēmoniem

86. OM kālarātrjai svāhā idam kālarātrjai idam na mama

87. OM kalādharājai svāhā idam kalādharājai idam na mama

Laika turētāja

88. OM rūpasaubhāgjadājinjai svāhā idam rūpasaubhāgjadājinjai idam na mama

89. OM vāgdevjai svāhā idam vāgdevjai idam na mama

Runas dieviete

90. OM varārohājai svāhā idam varārohājai idam na mama

Svētības devēja

91. OM vārāhjai svāhā idam vārāhjai idam na mama

92. OM vāridžāsanājai svāhā idam vāridžāsanājai idam na mama

93. OM čitrāmbarājai svāhā idam čitrāmbarājai idam na mama

94. OM čitragandhājai svāhā idam čitragandhājai idam na mama

Tā, kura smaržo dažādās smaržās (čirta=dažāds)

95. OM čitramāljavibhūšitājai svāhā idam čitramāljavibhūšitājai idam na mama

Tā, kura rotāta ar dažādu ziedu virtenēm

96. OM kāntājai svāhā idam kāntājai idam na mama

Mīļākā

97. OM kāmapradājai svāhā idam kāmapradājai idam na mama

Tā, kura piepilda vēlmes

98. OM vandjājai svāhā idam vandjājai idam na mama

99. OM vidjādharasupūdžitājai svāhā idam vidjādharasupūdžitājai idam na mama

100. OM švetānanājai svāhā idam švetānanājai idam na mama

Tā, kura ir gaisma

101. OM nīlabhudžājai svāhā idam nīlabhudžājai idam na mama

Tā, kura ir tumšī zils lotoss

102. OM čaturvargaphalapradājai svāhā idam čaturvargaphalapradājai idam na mama

Tā, kura pārvalda dažādas alfabēta burtu grupas

103. OM čaturānana sāmrādžjājai svāhā idam čaturānana sāmrādžjājai idam na mama

104. OM raktamadhjājai svāhā idam raktamadhjājai idam na mama

105. OM nirandžanājai svāhā idam nirandžanājai idam na mama

Tā, kura tīra no sārņiem

106. OM hamsāsanājai svāhā idam hamsāsanājai idam na mama

Tā, kuras nesējs ir gulbis

107. OM nīladžanghājai svāhā idam nīladžanghājai idam na mama

108. OM brahmavišnušivātmikājai svāhā idam brahmavišnušivātmikājai idam na mama

Tā, kura ir Brahma, Šivas un Višnu dvēsele

 
Page last modified on August 27, 2007, at 05:16 PM