108 names of Sūrya
Sūryāštottrašatanāmāvali

1. Aum Arunāya namah (Aruna)
Sarkanais

2. Aum Šaran-yāya namah (Šaranya)
Tas, kurš sniedz glābiņu

3. Aum Karunā-rasa-sindhave namah (Karunārasasindhu)
Žēlastības noskaņas okeāns

4. Aum Asamāna-balāya namah (Asamānabala)
Tas, kuram neviens nevar līdzināties spēkā

5. Aum Ārta-rakšakāya namah (Ārtarakšaka)
Tas, kurš aizstāv no ciešanām

6. Aum Ādityāya namah (Āditya)
Aditi dēls

7. Aum Ādi-bhūtāya namah (Ādibhūta)
Pirmbūtne

8. Aum Akhilā-gama-vedine namah (Akhilāgamavedin)
Rakstu zinātājs

9. Aum Ačyutāya namah (Ačyuta)
Mierīgais

10. Aum Akhilagyāya namah (Akhilagyā)
Visa zinātājs

11. Aum Anantāya namah (Ananta)
Tas, kuram nav beigu

12. Aum Ināya namah (Ina)
Spēcīgais

13. Aum Višva-rūpāya namah (Višvarūpa)
Tas, kuram ir visu caurstrāvojoša forma

14. Aum Idžyāya namah (Idžya)
Tas, kurš jāgodā

15. Aum Indrāya namah (Indra)
Indra, debesu valdnieks

16. Aum Bhānave namah (Bhānu)
Spožais

17. Aum Indhirā-mandirāptāya namah (Indirāmandirāpta)
Tas, kurš mīt Indras miteklī

18. Aum Vandanī-yāya namah (Vandanīya)
Tas, ko vērts godināt

19. Aum Īšāya namah (Īša)
Kungs augstākais

20. Aum Supra-sannāya namah (Suprasanna)
Visspožākais

21. Aum Sušīlāya namah (Sušīla)
Tas, kuram laba daba

22. Aum Suvar-šase namah (Suvarčas)
Vismirdzošākais

23. Aum Vasu-pradāya namah (Vasuprada)
Labklājības devējs

24. Aum Vasave namah (Vasu)
Izcilais

25. Aum Vāsu-devāya namah (Vāsudeva)
Šrī Krišna

26. Aum Udždžvalāya namah (Udždžvala)
Milzīgās liesmas

27. Aum Ugra-rūpāya namah (Ugrarūpa)
Tas, kuram briesmīga forma

28. Aum Ūrdhva-gāya namah (Ūrdhvaga)
Uzlēcošais

29. Aum Vivasvate namah (Vivasvat)
Tas, kurš izstaro

30. Aum Udyatkirana-džālāya namah (Udyatkiranadžāla)
Tas, kurš rada staru režģi

31. Aum Hrišī-kešāya namah (Hrišīkeša)
Maņu orgānu pavēlnieks

32. Aum Ūrdžasva-lāya namah (Ūrdžasvala)
Visspēcīgākais

33. Aum Vīrāya namah (Vīra)
Visvaronīgākais

34. Aum Nirdžarāya namah (Nirdžara)
Neuzvaramais

35. Aum Džayāya namah (Džaya)
Uzvarošais

36. Aum Ūrudvayā-bhāva-rūpa-yukta-sārathaye namah (Ūrudvayābhāvarūpayuktasārathi)
Tas, kura kučierim nav kāju

37. Aum Riši-vandyāya namah (Rišivandya)
Tas, kuram ziedo gudrie

38. Aum Rugdhantre namah (Rughantri)
Slimību iznīcinātājs

39. Aum Rikša-čakračarāya namah (Rikšačakračara)
Tas, kurš brauc ar zvaigžņu riteni

40. Aum Ridžusva-bhāva-čittāya namah (Ridžusvabhāvačitta)
Tas, kura prāts ir patiess

41. Aum Nityastutyāya namah (Nityastutya)
Tas, kuru vienmēr slavē

42. Aum Rikāra-mātrikā-varna-rūpāya namah (Rikāramātrikāvarnarūpa)
Tas, kurš allaž ir burta “rikāra” formā

43. Aum Udždžvala-tedžase namah (Udždžvalatedžas)
Tas, kura mirdzums ir nepārspējams

44. Aum Rikšādhināthamitrāya (Rikšādhināthamitra)
Zvaigžņu pavēlnieka (Mēness) draugs

45. Aum Puška-rākšāya namah (Puškarākša)
Ar acīm kā lotosi

46. Aum Lupta-dantāya namah (Luptadanta)
Tas, kuram nav zobu

47. Aum Šāntāya namah (Šānta)
Mierīgais

48. Aum Kānti-dāya namah (Kāntida)
Tas, kurš dāvā skaistumu

49. Aum Ghanāya namah (Ghana)
Iznīcīnātājs

50. Aum Kanatka-naka-bhūšāya (Kanatkanakabhūša)
Zeltīti mirdzošais rotājums

51. Aum Khadyotāya (Khadyota)
Debesu gaisma

52. Aum Lūnitā-khila-daityāya namah (Lūnitākhiladaitya)
Visu dēmonu iznīcinātājs

53. Aum Satyānandasvarūpine namah (Satyānanda-svarūpin)
Tas, kura patiesā daba ir tīra svētlaime

54. Aum Apavarga-pradāya namah (Apavargaprada)
Tas, kurš sniedz atbrīvi

55. Aum Ārta-šaranyāya namah (Ārtašaranya)
Patvēruma sniedzējs nelaimīgajiem

56. Aum Ekākine namah (Ekākin)
Tas, kurš ir viens

57. Aum Bhagavate namah (Bhagavat)
Dievišķais

58. Aum Srišti-sthityanta-kārine namah (Srištisthityantakārin)
Tas, kurš rada, uztur un iznīcina

59. Aum Gunātmane namah (Gunātman)
Īpašību valdnieks

60. Aum Ghrinibhrite namah (Ghrinibhrit)
tas, kuram pieder gaisma (kurš ir gaisma)

61. Aum Brihate namah (Brihat)
Visvarens

62. Aum Brahmane namah (Brahman)
Mūžīgais Brahmans

63. Aum Aišvaryadāya namah (Aišvaryada)
Spēka devējs

64. Aum Šarvāya namah (Šarvāya)
Tas, kas nodara kaitējumu

65. Aum Haridašvāya namah (Haridašva)
Tas, kuram ir orandžbrūni zirgi

66. Aum Šauraye namah (Šauri)
Varonīgais

67. Aum Daša-diksam-prakāšāya namah (Dašadiksamprakāša)
Tas, kurš mirdz desmit virzienos

68. Aum Bhaktavašyāya namah (Bhaktavašya)
Tas, kurš ir uzmanīgs pret saviem sekotājiem

69. Aum Odžaskarāya namah (Odžaskara)
Tas, kurš rada ķermenī dzīves spēkus

70. Aum Džayine namah (Džayin)
Uzvarošais

71. Aum Džagadānandahetave namah (Džagadānandahetu)
Tas, kurš ir cēlonis priekam uz pasaules

72. Aum Džan-mamrityu-džarāvyādhi-vardžitāya namah (Džanmamrityudžarāvyādhivardžita)
Tas, kurš ir brīvs no nāves un dzimšanas, novecošanas un citām ciešanām

73. Aum Aunnatya-pada-sančāra-rathasthāya namah (Aunnatyapadasančārarathastha)
Tas kurš brauc ratos, kas cēli kustas (?)

74. Aum Asurāraye namah (Asurāri)
Dēmonu ienaidnieks

75. Aum Kamanīyakarāya namah (Kamanīyakara)
Vēlmju piepildītājs

76. Aum Abdžavallabhāya namah (Abdžavallabha)
Abdža (Dhanvantri, debesu dziednieka) visiemīļotākais

77. Aum Antarbahihprakāšāya namah (Antarbahihprakāša)
Tas, kuram piemīt gan iekšējs, gan ārējs spožums

78. Aum Ačintyāya namah (Ačintya)
Ar prātu neaptveramais

79. Aum Ātmarūpine namah (Ātmarūpin)
Ātmana forma

80. Aum Ačyutāya namah (Ačyuta)
mūžīgais, nezūdošais

81. Aum Amarešāya namah (Amareša)
nemirstīgo valdnieks

82. Aum Parasmai džyotiše namah (Para Džyotiš)
visaugstākā gaisma

83. Aum Ahaskarāya namah (Ahaskara)
Tas, kurš rada dienu

84. Aum Ravaye namah (Ravi)
Tas, kurš rēc

85. Aum Haraye namah (Hari)
Atbrīvotājs no grēkiem

86. Aum Paramātmane namah (Paramātman)
Visaugstākā būtne

87. Aum Tarunāya namah (Taruna)
Jauneklīgais

88. Aum Varenyāya namah (Varenya)
Izcilais, augstākais

89. Aum Grahānām Pataye namah (Grahānām Pati)
Valdnieks pār planētām

90. Aum Bhāskarāya namah (Bhāskara)
Gaismas darītājs (radītājs)

91. Aum Ādimadhyāntarahitāya namah (Ādimadhyāntarahita)
Tas, kurš ir viens sākumā, pa vidu un beigās

92. Aum Saukhyapradāya namah (Saukhyaprada)
Laimes devējs

93. Aum Sakaladžagatām Pataye namah (Sakaladžagatām Pati)
Visu pasauļu (visumu) valdnieks

94. Aum Sūryāya namah (Sūrya)
Saules dievs

95. Aum Kavaye namah (Kavi)
Gudrais

96. Aum Nārāyanāya namah (Nārāyana)
Tas pie kā iet cilvēki

97. Aum Parešāya namah (Pareša)
Visaugstākais kungs

98. Aum Tedžorūpāya namah (Tehorūpa)
Tas, kuram ir uguns forma

99. Aum Hiranyagarbhāya namah (Hiranyagarbha)
Zelta dīglis (visuma zeltītais cēlonis)

100. Aum Sampatkarāya namah (Sampatkara)
Panākumu valdnieks

101. Aum Ištārthadāya namah (Ištārthada)
Vēlmju piepildītājs, iekārotā devējs

102. Aum Suprasannāya namah (Suprasanna)
Visspožākais

103. Aum Šrīmate namah (Šrīmat)
Slavenais

104. Aum Šreyase namah (Šreyas)
Visizcilākais

105. Aum Saukhyadāyine namah (Saukhyadāyin)
Baudas devējs

106. Aum Dīptamūrtaye namah (Dīptamūrti)
Ar mirdzošo formu

107. Aum Nikhilāgamavedyāya namah (Nikhilāgamavedya)
Rakstu zinātājs

108. Aum Nityānandāya namah (Nityānanda)
Tas kurš ir mūžīga svētlaime

Iti Sūryāštottrašatanāmāvalih Sampūrnā

 
Page last modified on December 27, 2007, at 01:08 PM