108 Pārvatī vārdi

1. AUM Mahāgauryai Svāhā!
2. AUM Mahādevyai Svāhā!
3. AUM Džaganmātre Svāhā!
4. AUM Sarasvatyai Svāhā!
5. AUM ČaNDikāyai Svāhā!
6. AUM Lokadžananyai Svāhā!
7. AUM Sarva-Devā-Di-Devatāyai Svāhā!
8. AUM Pārvatyai Svāhā!
9. AUM Paramāyai Svāhā!
10. AUM Īšāyai Svāhā!
11. AUM Nagendra-Tanayāyai Svāhā!
12. AUM Satyai Svāhā!
13. AUM BrahmačāriNyai Svāhā!
14. AUM ŠarvāNyai Svāhā!
15. AUM Devamātre Svāhā!
16. AUM Triločanyai Svāhā!
17. AUM BrahmaNyai Svāhā!
18. AUM VaišhNavyai Svāhā!
19. AUM Raudryai Svāhā!
20. AUM Kālarātryai Svāhā!
21. AUM Tapasvinyai Svāhā!
22. AUM Šivadūtyai Svāhā!
23. AUM Viššlškšyai Svāhā!
24. AUM ČāmuNDāyai Svāhā!
25. AUM VišhNusodayai Svāhā!
26. AUM Čitkalāyai Svāhā!
27. AUM Činmayākārāyai Svāhā!
28. AUM Mahišh-Asura-Mardinyai Svāhā!
29. AUM Kātyāyanyai Svāhā!
30. AUM Kālarūpāyai Svāhā!
31. AUM Giridžāyai Svāhā!
32. AUM Menakātmakājai Svāhā!
33. AUM Bhavānyai Svāhā!
34. AUM MātRikāyai Svāhā!
35. AUM Gauryai Svāhā!
36. AUM Ramāyai Svāhā!
37. AUM Rāmāyai Svāhā!
38. AUM Šučismitāyai Svāhā!
39. AUM BrahmasvarūpiNyai Svāhā!
40. AUM Rādžyalakšmyai Svāhā!
41. AUM Šivapriyāyai Svāhā!
42. AUM NārāyaNyai Svāhā!
43. AUM Mahā-Šaktayai Svāhā!
44. AUM Navo-Dhāyai Svāhā!
45. AUM Bhāgya-dāyinyai Svāhā!
46. AUM Anna-pūrNāyai Svāhā!
47. AUM Sad-ānandāyai Svāhā!
48. AUM Yauvanāyai Svāhā!
49. AUM Mohinyai Svāhā!
50. AUM Džnāna-šuddhyai Svāhā!
51. AUM Džnāna-gamyāyai Svāhā!
52. AUM Nityā-nitya-svarūpiNyai Svāhā!
53. AUM Kamalāyai Svāhā!
54. AUM Kamalākārāyai Svāhā!
55. AUM Rakta-varNāyai Svāhā!
56. AUM Kalā-nidhaye Svāhā!
57. AUM Madhu-priyāyai Svāhā!
58. AUM KalyāNyai Svāhā!
59. AUM KaruNāyai Svāhā!
60. AUM Džana-sthānāyai Svāhā!
61. AUM Vīra-patnyai Svāhā!
62. AUM Virūpākšyai Svāhā!
63. AUM Virādhitāyai Svāhā!
64. AUM Hemābhāyai Svāhā!
65. AUM SrišTi-rūpāyai Svāhā!
66. AUM SrišTi-sanhāra-kāriNyai Svāhā!
67. AUM Randžanāyai Svāhā!
68. AUM Yauvanākārāyai Svāhā!
69. AUM Parameša-priyāyai Svāhā!
70. AUM Parāyai Svāhā!
71. AUM PušpiNyai Svāhā!
72. AUM Purušā-kārāyai Svāhā!
73. AUM Purušārtha-pradāyinyai Svāhā!
74. AUM Mahārūpāyai Svāhā!
75. AUM Maho-raudryai Svāhā!
76. AUM Mahā-pataka-nāšinyai Svāhā!
77. AUM Kāmākšyai Svāhā!
78. AUM Vāmadevyai Svāhā!
79. AUM Varadāyai Svāhā!
80. AUM Bhaya-nāšinyai Svāhā!
81. AUM Vāgdevyai Svāhā!
82. AUM Bačasyai Svāhā!
83. AUM Vārāhyai Svāhā!
84. AUM Višva-mohinyai Svāhā!
85. AUM VarNa-nīlāyai Svāhā!
86. AUM Višā-lākšāyai Svāhā!
87. AUM Kula-sampat-pradāyinyai Svāhā!
88. AUM Ārta-duHkha-ččheda-dakšāyai Svāhā!
89. AUM Ambāyai Svāhā!
90. AUM Nikhila-yoginyai Svāhā!
91. AUM Sadā-purasthāyinyai Svāhā!
92. AUM Taror-mūla-malaN-kRitāyai Svāhā!
93. AUM Hara-vāhasa-māyuktāyai Svāhā!
94. AUM Muni-moksha-parāvarāyai Svāhā!
95. AUM Dharā-dhara-bhavāyai Svāhā!
96. AUM Muktāyai Svāhā!
97. AUM Pura-mantrāyai Svāhā!
98. AUM Kara-pradāyai Svāhā!
99. AUM Kāryai Svāhā!
100. AUM Bāg-bhavāyai Svāhā!
101. AUM Devyai Svāhā!
102. AUM KlīNkāryai Svāhā!
103. AUM Sanvide Svāhā!
104. AUM Īšvaryai Svāhā!
105. AUM HrīNkārākšara-bīdžāyai Svāhā!
106. AUM Šāmbhavyai Svāhā!
107. AUM PraNava-atmikāyai Svāhā!
108. AUM Šrī-mahā-gauryai Svāhā!

 
Page last modified on June 05, 2009, at 05:23 PM