Šrī NaraSimhas vārdu lapa

Šrī NaraSimhas vārdi DATĪVA locījumā

Dievību vārdi datīva locījumā (atbild uz jautājumu "kam?") tiek izmantoti veicot ziedojumus, visbiežāk - ugunsrituālus (homas, agnihotras jeb yagņas).

Šrī NaraSimhas vārdi NOMINATĪVA locījumā

Šeit pieejami Šrī NaraSimhas vārdi nominatīva locījumā ar nozīmju anglisko tulkojumu, kurus ērti izmantot ikdienas lasīšanai un atkārtošanai.

 
Page last modified on August 23, 2007, at 12:17 PM