ॐ कृष्णाय नमः ॐ कमलनाथाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ वसुदेवात्मजाय नमः ॐ पुण्याय नमः ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः ॐ श्रीवत्स कौस्तुभधराय नमः ॐ यशोदावत्सलाय नमः ॐ हरिये नमः ॥ 10 ॥ ॐ चतुर्भुजात्त चक्रासिगदा नमः ॐ सङ्खाम्बुजा युदायुजाय नमः ॐ देवाकीनन्दनाय नमः ॐ श्रीशाय नमः ॐ नन्दगोप प्रियात्मजाय नमः ॐ यमुनावेगा संहारिणे नमः ॐ बलभद्र प्रियनुजाय नमः ॐ पूतनाजीवित हराय नमः ॐ शकटासुर भञ्जनाय नमः ॐ नन्दव्रज जनानन्दिने नमः ॥ 20 ॥ ॐ सच्चिदानन्द विग्रहाय नमः ॐ नवनीत विलिप्ताङ्गाय नमः ॐ नवनीत नटनाय नमः ॐ मुचुकुन्द प्रसादकाय नमः ॐ षोडशस्त्री सहस्रेशाय नमः ॐ त्रिभङ्गिने नमः ॐ मधुराकृतये नमः ॐ शुकवाग मृताब्दीन्दवे नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ योगिनां पतये नमः ॥ 30 ॥ ॐ वत्सवाटि चराय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ देनुकासुरभञ्जनाय नमः ॐ तृणी कृत तृणा वर्ताय नमः ॐ यमलार्जुन भञ्जनाय नमः ॐ उत्तलोत्ताल भेत्रे नमः ॐ तमाल श्यामलाकृतिये नमः ॐ गोपगोपीश्वराय नमः ॐ योगिने नमः ॐ कोटिसूर्य समप्रभाय नमः ॥ 40 ॥ ॐ इलापतये नमः ॐ परञ्ज्योतिषे नमः ॐ यादवेन्द्राय नमः ॐ यदूद्वहाय नमः ॐ वनमालिने नमः ॐ पीतवासने नमः ॐ पारिजातपहारकाय नमः ॐ गोवर्धनाच लोद्दर्त्रे नमः ॐ गोपालाय नमः ॐ सर्वपालकाय नमः ॥ 50 ॥ ॐ अजाय नमः ॐ निरञ्जनाय नमः ॐ कामजनकाय नमः ॐ कञ्जलोचनाय नमः ॐ मधुघ्ने नमः ॐ मधुरानाथाय नमः ॐ द्वारकानायकाय नमः ॐ बलिने नमः ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः ॐ तुलसीदाम भूषनाय नमः ॥ 60 ॥ ॐ शमन्तक मणेर्हर्त्रे नमः ॐ नरनारयणात्मकाय नमः ॐ कुज्ज कृष्णाम्बरधराय नमः ॐ मायिने नमः ॐ परमपुरुषाय नमः ॐ मुष्टिकासुर चाणूर नमः ॐ मल्लयुद्द विशारदाय नमः ॐ संसारवैरिणे नमः ॐ कंसारये नमः ॐ मुरारये नमः ॥ 70 ॥ ॐ नाराकान्तकाय नमः ॐ अनादि ब्रह्मचारिणे नमः ॐ कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः ॐ शिशुपालशिच्चेत्रे नमः ॐ दुर्योधनकुलान्तकाय नमः ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ॐ सत्यवाचे नमः ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः ॐ सत्यभामारताय नमः ॥ 80 ॥ ॐ जयिने नमः ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ जगन्नाथाय नमः ॐ वेणुनाद विशारदाय नमः ॐ वृषभासुर विद्वंसिने नमः ॐ बाणासुर करान्तकृते नमः ॐ युधिष्टिर प्रतिष्टात्रे नमः ॥ 90 ॥ ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः ॐ पार्धसारधिये नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ गीतामृत महोधदिये नमः ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित श्री पदाम्बुजाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ यज्नभोक्र्ते नमः ॐ दानवेन्द्र विनाशकाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॥ 100 ॥ ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः ॐ जलक्रीडा समासक्त नमः ॐ गोपीवस्त्रापहाराकाय नमः ॐ पुण्यश्लोकाय नमः ॐ तीर्धकृते नमः ॐ वेदवेद्याय नमः ॐ दयानिधये नमः ॐ सर्वतीर्धात्मकाय नमः ॐ सर्वग्रह रुपिणे नमः ॐ परात्पराय नमः ॥ 108 ॥

 
Page last modified on November 22, 2017, at 04:36 AM