1. Achala
Still Lord
Nekustīgais, neizkustināmais kungs

2. Achyuta
Infallible Lord
Nezūdošais, mūžīgais

3. Adbhutah
Wonderful God
Brīnišķīgais

4. Adidev
The Lord Of The Lords
Kungu kungs

5. Aditya
The Son Of Aditi
Aditjas dēls

6. Ajanma
One Who Is Limitless And Endless
Neierobežotais, bezgalīgais

7. Ajaya
The Conqueror Of Life And Death
Dzīves un nāves uzvarētājs

8. Akshara
Indestructible Lord
Mūžīgi eksistējošais, nezūdošais

9. Amrut
One Who Is Sweet As Nectar
Salds kā nektārs

10. Anaadih
One Who Is The First Cause
Pirmais cēlonis

11. Anandsagar
Compassionate Lord
Līdzjūtības kungs

12. Ananta
The Endless Lord
Bezgalīgais, tas, kurš nekad nebeidzas

13. Anantajit
Ever Victorious Lord
Vienmēr uzvarošais

14. Anaya
One Who Has No Leader
Tas, kuram nav vadītāja

15. Aniruddha
One Who Cannot Be Obstructed
Tas kuru nevar aizkavēt

16. Aparajeet
The Lord Who Cannot Be Defeated
Neuzvaramais

17. Avyukta
One Who Is As Clear As Crystal
Tīrs kā kristāls

18. Balgopal
The Child Krishna, The All Attractive
Rotaļīgs kā bērns

19. Bali
The Lord Of Strength
Spēka valdnieks

20. Chaturbhuj
Four-Armed Lord
Tas, kuram ir četras rokas

21. Danavendra
Granter Of Boons
Svētības devējs

22. Dayalu
Repositiory Of Compassion
Līdzjūtības glabātuve

23. Dayanidhi
The Compassionate Lord
Līdzjūtīgais

24. Devadidev
The God Of The Gods
Dievu dievs

25. Devakinandan
Son Of Mother Devaki
Devaki dēls

26. Devesh
Lord Of The Lords
Dievu valdnieks

27. Dharmadhyaksha
The Lord OF Dharma
Darmas kungs

28. Dwarkapati
Lord Of Dwarka
Dvarkas kungs

29. Gopal
One Who Plays With The Cowherds, The Gopas
Tas, kurš spēlējas ar govju ganēm

30. Gopalpriya
Lover Of Cowherds
Govju gaņu mīlulis

31. Govinda
One Who Pleases The Cows, The Land And The Entire Nature
Govju, zemes un dabas iepriecinātājs

32. Gyaneshwar
The Lord Of Knowledge
Zināšanu valdnieks

33. Hari
The Lord Of Nature
Dabas valdnieks

34. Hiranyagarbha
The All Powerful Creator
Visvarenais radītājs

35. Hrishikesh
The Lord Of All Senses
Visu maņu orgānu pavēlnieks

36. Jagadguru
Preceptor Of The Universe
Visuma skolotājs

37. Jagadisha
Protector Of All
Visuma aizstāvis

38. Jagannath
Lord Of The Universe
Visuma kungs

39. Janardhana
One Who Bestows Boons On One And All
Labvēlības devējs

40. Jayantah
Conqueror Of All Enemies
Ienaidnieku uzvarētājs

41. Jyotiraaditya
The Resplendence Of The Sun
Saules krāšņums

42. Kamalnath
The Lord Of Goddess Lakshmi
Lakšmī pavēlnieks

43. Kamalnayan
The Lord With Lotus Shaped Eyes
Ar lotosveida acīm

44. Kamsantak
Slayer Of Kamsa
Dēmona Kamsas nogalinātājs

45. Kanjalochana
The Lotus-Eyed God
Dievs ar lotosa acīm

46. Keshava
One Who Has Long, Black Matted Locks
Tas, kuram ir melnas, garas, biezas matu lokas

47. Krishna
Dark-Complexioned Lord
Kungs ar melno/tumšo ādas krāsu

48. Lakshmikantam
The Lord Of Goddess Lakshmi
Dievietes Lakšmī pavēlnieks

49. Lokadhyaksha
Lord Of All The Three Lokas (Worlds)
Visu trīs pasauļu pavēlnieks

50. Madan
The Lord Of Love
Mīlestības valdnieks

51. Madhava
Knowledge Filled God
Zināšanu pilnība

52. Madhusudan
Slayer Of Demon Madhu
Dēmona Madhu nogalinātājs

53. Mahendra
Lord Of Indra
Debesu valdnieka Indras pavēlnieks

54. Manmohan
All Pleasing Lord
Iepriecinātājs

55. Manohar
Beautiful Lord
Skaistais

56. Mayur
The Lord Who Has A Peacock Feathered-Crest
Tas, kurš rotājas ar pāva spalvu

57. Mohan
All Attractive God
Pievilcīgais

58. Murali
The Flute Playing Lord
Flautas spēlētājs

59. Murlidhar
One Who Holds The Flute
Flautas īpašnieks

60. Murlimanohar
The Flute Playing God
Flautas spēlētājs Dievs

61. Nandgopala
The Son Of Nand
Nandas dēls

62. Narayana
The Refuge Of Everyone
Visa patvērums

63. Niranjana
The Unblemished Lord
Nesamaitāts, perfekts

64. Nirguna
Without Any Properties
Bez īpašībām

65. Padmahasta
One Who Has Hands Like Lotus
Ar rokām, kas līdzīgas lotosiem

66. Padmanabha
The Lord Who Has A Lotus Shaped Navel
Tas, kuram naba ir Lotosa formā

67. Parabrahmana
The Supreme Absolute Truth
Lielākā un absolūtā patiesība

68. Paramatma
Lord Of All Beings
Visa eksistences valdnieks

69. Parampurush
Supreme Personality
Augstākā personība

70. Parthasarthi
Charioteer Of Partha
Ardžuna

71. Prajapati
Lord Of All Creatures
Ciltstēvs

72. Punyah
Supremely Pure
Vistīrākais

73. Purshottam
The Supreme Soul
Augstākā dvēsele

74. Ravilochana
One Who Eye Is The Sun
Tas, kura acis ir saule

75. Sahasraakash
Thousand-Eyed Lord
Tūkstošacainais

76. Sahasrajit
One Who Vanquishes Thousands
Tas, kurš uzvar tūkstošus

77. Sahasrapaat
Thousand-Footed Lord
Tas, kuram tūkstoš kāju

78. Sakshi
All Witnessing Lord
Visu redzošais

79. Sanatana
The Eternal Lord
Mūžīgais

80. Sarvajana
Omniscient Lord
Viszinošais

81. Sarvapalaka
Protector Of All
Visu aizstāvis

82. Sarveshwar
Lord Of All Gods
Visa Dievs

83. Satyavachana
One Who Speaks Only The Truth
Tas, kurš runā tikai patiesību

84. Satyavrata
The Truth Dedicated Lord
Tas kura likums ir patiesība

85. Shantah
Peaceful Lord
Miermīlīgais

86. Shreshta
The Most Glorious Lord
Uzvaras valdnieks

87. Shrikanta
Beautiful Lord
Skaistais

88. Shyam
Dark-Complexioned Lord
Tumšsejainais

89. Shyamsundara
Lord Of The Beautiful Evenings
Skaisto vakaru pavēlnieks

90. Sudarshana
Handsome Lord
Skaistais

91. Sumedha
Intelligent Lord
Visgudrākais

92. Suresham
Lord Of All Demi-Gods
Visu padievu valdnieks

93. Swargapati
Lord Of Heavens
Debesu pavēlnieks

94. Trivikrama
Conqueror Of All The Three Worlds
Uzvarētājs visās trīs pasaulēs

95. Upendra
Brother Of Indra
Indras brālis

96. Vaikunthanatha
Lord Of Vaikuntha, The Heavenly Abod
Vaikunthas valdnieks

97. Vardhamaanah
The Formless Lord
Bez formas

98. Vasudev
All Prevailing Lord
Visa pārspējējs

99. Vishnu
All Prevailing Lord
Višnu

100. Vishwadakshinah
Skilfull And Efficient Lord
Prasmīgais un efektīvais

101. Vishwakarma
Creator Of The Universe
Visuma radītājs

102. Vishwamurti
Of The Form Of The Entire Universe
tas kura forma ir viss Visums

103. Vishwarupa
One Who Displays The Universal Form
Tas, kuram piemīt universāla forma

104. Vishwatma
Soul Of The Universe
Kosmiskais gars

105. Vrishaparvaa
Lord Of Dharma
Dharmas likums

106. Yadavendra
King Of The Yadav Clan
Yadavu dzimtas valdnieks

107. Yogi
The Supreme Master
Jogs

108. Yoginampati
Lord Of The Yogis
Jogas valdnieks

 
Page last modified on August 27, 2007, at 03:21 PM