Shrii Aanjaneya Ashtottatashata Naamaavalih

1. Om Aanjaneyaaya Namah

2. Om Mahaaviiraaya Namah

3. Om Hanumate Namah

4. Om Maarutaatmajaaya Namah

5. Om Tatva-gyaana-pradaaya Namah

6. Om Siitaa Devii Mudraa-pradaaya-kaaya Namah

7. Om Ashokavanakaacchetre Namah

8. Om Sarva-maayaa-vibhan-janaaya Namah

9. Om Sarva-bandha-vimoktre Namah

10. Om Raksho-vidhvamsa-kaarakaaya Namah

11. Om Para-vidyaa-parihaaraaya Namah

12. Om Para-shaurya-vinaashakaaya Namah

13. Om Paramantra-niraakarte Namah

14. Om Parayantra-pramedakaaya Namah

15. Om Sarvagraha-vinaashine Namah

16. Om Bhiimasena-sahaayakrite Namah

17. Om Sarva-dukhah haraaya Namah

18. Om Sarva-loka-chaarine Namah

19. Om Manojavaaya Namah

20. Om Paarijaata drumuulasthaaya Namah

21. Om Sarva-mantra-svaruupaaya Namah

22. Om Sarva-tantra-svaruupine Namah

23. Om Sarva-yantraatmakaaya Namah

24. Om Kapiishvaraaya Namah

25. Om Mahaakaayaaya Namah

26. Om Sarva-roga-haraaya Namah

27. Om Prabhave Namah

28. Om Bala siddhi karaaya Namah

29. Om Sarva-vidyaa-sampatti-pradaayakaaya Namah

30. Om Kapiisenaa-naayakaaya Namah

31. Om Bhavishyath-chaturaananaaya Namah

32. Om Kumaara-brahmachaarine Namah

33. Om Ratna-kundalaaya Namaha

34. Om Diiptimate Namah

35. Om Chanchala-dvaala-sannaddhaaya Namaha

36. Om Lambamaana-shikhojvalaaya Namah

37. Om Gandharva-vidyaaya Namaha

38. Om Tatvanaaya Namah

39. Om Mahaabala-paraakramaaya Namah

40. Om Kaaraa-graha-vimoktre Namah

41. Om Shrunkhalaa-bandhamochakaaya Namah

42. Om Saagarottaarakaaya Namah

43. Om Praagyaaya Namah

44. Om Raama-duutaaya Namah

45. Om Prataapavate Namah

46. Om Vaanaraaya Namah

47. Om Kesarii-sutaaya Namah

48. Om Siitaa-shoka-nivaarakaaya Namah

49. Om Anjanaa-garbha-sambhuutaaya Namah

50. Om Baalaarka-sadrashaananaaya Namah

51. Om Vibhiishana-priyakaraaya Namah

52. Om Dashagriiva-kulaantakaaya Namah

53. Om Lakshmana-praanadaatre Namah

54. Om Vajra-kaayaaya Namah

55. Om Mahaadyuthaye Namah

56. Om Chiran-jiivine Namah

57. Om Raama-bhaktaaya Namah

58. Om Daitya-kaarya-vighaatakaaya Namah

59. Om Akshahantre Namah

60. Om Kaancha-naabhaaya Namah

61. Om Pancha-vaktraaya Namah

62. Om Mahaa-tapase Namah

63. Om Lankinii-bhanjanaaya Namah

64. Om Shriimate Namah

65. Om Simhikaa-prana-bhanjanaaya Namah

66. Om Gandha-maadana-shailasthaaya Namah

67. Om Lankaa-puura-vidaayakaaya Namah

68. Om Sugriiva-sachivaaya Namah

69. Om Dhiiraaya Namah

70. Om Shuuraaya Namah

71. Om Daitya-kulantakaaya Namah

72. Om Suvaarcha-laarchitaaya Namah

73. Om Tejase Namah

74. Om Raama-chuudaa-manipradaayakaaya Namah

75. Om Kaamaruupine Namah

76. Om Pingaalaakshaaya Namah

77. Om Vaardhi-mainaaka-puujitaaya Namah

78. Om Kabalii-kruta-maartaanda-mandalaaya Namah

79. Om Vijitendriyaaya Namah

80. Om Raama-sugriiva-sandhaatre Namah

81. Om Mahi-raavana-mardhanaaya Namah

82. Om Sphatikaabhaaya Namah

83. Om Vaagadhiishaaya Namah

84. Om Navavyaa-krita-panditaaya Namah

85. Om Chatur-bahave Namah

86. Om Deena-bandhuraaya Namah

87. Om Mayaatmane Namah

88. Om Bhaktha-vatsalaaya Namah

89. Om Sanjiivana-nagaayaarthaa Namah

90. Om Suchaye Namah

91. Om Vaagmine Namah

92. Om Drudavrataaya Namah

93. Om Kaalanemi-pramathanaaya Namah

94. Om Hari-markata-markataaya Namah

95. Om Daantaaya Namah

96. Om Shaantaaya Namah

97. Om Prasanaatmane Namah

98. Om Shatakanta-mudaapahartre Namah

99. Om Yogine Namah

100. Om Raamakathaa-lolaaya Namah

101. Om Siitaanveshana-pathitaaya Namah

102. Om Vajra-dranushtaaya Namah

103. Om Vajra-nakhaaya Namah

104. Om Rudra-viirya-samudbhavaaya Namah

105. Om Indra-jitpra-hitaa-mogha bramaastra vinivaarakaaya Namah

106. Om Paartha-dhvajaa-grasamvaasine Namah

107. Om Shara-panjara-bhedakaaya Namah

108. Om Dashabaahave Namah

109. Om Lokapuujyaaya Namah

110. Om Jaambavat-priiti-vardhanaaya Namah

111. Om Seetaa-sameta-shriiraamapaada seva durandharaaya Namah

Iti Shrii Aanjaneya Ashtottarashata Naamaavali Sampuurnam!

http://www.youtube.com/watch?v=1kGfxFn-AMM

 
Page last modified on October 26, 2013, at 02:26 PM