108 Ganeša vārdi ar tulkojumu latviski

1. Akhuratha
Tas, kuram pele par nesēju

2. Alampata
Mūžīgais (vai – tas, kurš nav baudkārs)

3. Amit
Tas, kuru ne ar ko nevar salīdzināt

4. Anantachidrupamayam
Tas kurš ir bezgalīgā apziņa

5. Avaneesh
Visas zemes pavēlnieks

6. Avighna
Šķēršļu iznīcinātājs

7. Bālaganapati
Iemīļotais bērns

8. Bhalchandra
Tas, kurš greznojas ar Mēness sirpi

9. Bheema
Milzīgais

10. Bhoopati
Zemes valdnieks

11. Bhoovanpati
Zemi mīlošais valdnieks

12. Buddhināth
Intelekta valdnieks

13. Buddhipriya
Attapību mīlošais (vai -- gudrību sniedzošais)

14. Buddhividhata
Intelektu dodošais (vai – gudrības Dievs)

15. Chaturbhujeti
Ar četrām rokām

16. Devadeva
Dievu Dievs

17. Devantakanashakarin
Dēmonu iznīcinātājs

18. Devavrata
Askēžu pieņēmējs (vai – ziedojumu pieņēmējs)

19. Devendrashika
Dievu aizstāvis

20. Dharmik
Tas kuram patīk labdarība (vai – tas, kuram patīk devība)

21. Dhoomravarna
Tas, kuram ir dūmakains ķermenis

Kugs Ganeša kā Dhoomravarna ir uzvarējis Ahamkāru – iedomības un patmīlības dēmonu.

22. Durja
Neuzveicamais – neredzamais

23. Dvaimatura
Divu māšu dēls

Kungs Ganeša ir dzimis no sviedriem, un sviedri ir darba simbols. Bet viņš arī ir iegremdēts svētībā – svētajā Gangas upē. Un tikai tā var izaugt liels – ja nāk no sviedriem un tad gremdējas svētumā.

24. Ekaakshara
Viena zilbe (prānāva Omm)

25. Ekadanta
Tas, kuram tikai viens ilknis. Šis nolauztais ilknis simbolizē atbrīvošanos no ego. (uzvarējis dzēruma dēmonu)

26. Ekadrishta
Ar vienu redzējumu

Kungs Ganeša, kuram ir tikai viens ilknis pārstāv došanos vienā noteiktā virzienā. Viņš ievāc informāciju par dažādiem virzieniem, bet reiz izlēmis, viņš nešaubās un nesvārstās. Tas norāda uz to, ka tikai nedalīta personība var aizvest pa noteiktu ceļu.

27. Eshanputra
Valdnieka Šivas dēls

28. Gadadhara
Tas kurš tur vāli

29. Gajakarna
Ar ziloņa acīm

Kunga Ganešas ziloņa acis izstaro gudrību, līdzjūtību, spēku un lēnprātību.

30. Gajānana
Ar ziloņa seju

Kungs Ganeša ir labvēlības simbols, kas atvaira neveiksmes, nepatikšanas un grūtības. Viņā ir un viņš spēj dot spēku un izturību.

Sarkanais četrrokainais ŠriGajanana Dvāparas jugas laikā ieradās kā inkarnācija, lai cīnītos un uzvarētu dēmonu Sindur, kā arī ir uzvarējis alkatības un mantrausības dēmonu.

31. Gajānaneti
Ar ziloņa seju

32. Gajavakra
Tas kuram ir ziloņa snuķis

Kungam Ganešam ir saliekts snuķis, kas simbolizē bezgalīgas zināšanas un spēju atšķirt, kas ir svarīga garīgajai attīstībai. Snuķis ir savīts zilbes OM formā, un tas pārstāv dzīves spēka enerģiju.

33. Gajavaktra
Ar ziloņa muti

Kungam Ganešam ir ziloņa mute, un viņam ļoti garšo saldumi. Viņa lielais vēders simbolizē labklājību, bet rokās viņš tur saldumus, un tas ir iekšējās patības izpratnes saldums – kungs Ganeša personificē mīlestību un saldu dzīvi.

34. Ganadhakshya
Tas kurš māk valdīt pār masām (vai -- debesu karapulku pavēlnieks) dākšya – gudrība, prasme, spēja

35. Ganadhyakshina
Tas kurš māk meistarīgi valdīt pār masām (vai – debesu valdnieks) ina: strong, energetic, determined, powerful, glorios master, king

36. Ganapati
Tas kurš valda pār masām (vai – valdnieks pār ganām)

37. Gaurisuta
Gauri dēls

38. Gunina
Visu tikumu valdnieks

39. Haridra
Dzeltenais, zeltītais

40. Heramba
Savas mātes iemīļots

41. Kapil
Dzeltenbrūnais / sarkanai vai arī – vēlmju piepildītāja govs

Kungs Ganeša ir gudrības dievs, kas māca, ka panākumu un sasniegumu ceļš sasniedzams lietojot intelektu, un, ka ar gudrību vien iespējams sasniegt dvēseles glābšanu. Viss ir atkarīgs no domāšanas. Jo ar mīlestību vien nav gana – lai kaut kur tiktu, nepieciešams iziet arī visu patiesības ceļu.

42. Kaveesha
Dzejnieku valdnieks

43. Kīrti
Mūzikas mīļotājs

44. Kripakaram
Žēlsirdības okeāns

Kungs Ganeša ir žēlastības un mūžīgās Dievišķās gaismas bāka.

45. Krishapingaksha
Melnni-dzelten-brūn-acainais

46. Kshamakaram
Piedošanas miteklis

47. Kshipra
Žiglais, veicīgais

48. Lambakarna
Ar lielām ausīm

49. Lambodara
Ar lielo vēderu

No Kunga Ganešas rodas visi pasaules notikumi. Viņa lielais vēders ir visuma simbols – Kungs Ganeša ir visas kosmosa informācijas avots. Uzvarējis dusmu dēmonu.

50. Mahabala
Lielais spēks

51. Mahaganapati
Visvarens un visspēcīgs

52. Maheshwaram
Visuma valdnieks

53. Mangalamoorti
Labvēlības iemiesojums.

Kungs Ganeša ir tas, kurš nodrošina labus apstākļus un labu veiksmi.

54. Manomay
valdnieks pār prātiem un sirdīm

55. Mritunjaya
Nāves uzvarētājs

56. Mudakaram
Prieka iemiesojums

57. Muktidaya
Atbrīves devējs

58. Musikvahan
Tas, kuram pele par nesēju.

59. Nadapratithista
Mūzikas mīļotājs

60. Namasthetu
Grēku iznīcinātājs

61. Nandana
Šivas dēls

62. Nideeswaram
Dārgumu valdnieks

63. Pashin
Tas, kurš sēž kā klints (vai – tas kurš sēž uz klints)

Kungs Ganeša ir bezgalīgs un viņš personificē apziņu. Stabils un stingrs kā klints, nesatricināms, bezgalīgā spēka sēdeklis – Viņš ir apskaidrota prāta tīrā esence.

64. Pitambar
Tas kurš valkā dzeltenas drēbes

65. Pramod
Vietas pavēlnieks

Viņš ir tas, kas uzrāda kosmisko vietu.

66. Prathameshvar
Tas kurš ieņem pirmo vietu (ir pirmais)

67. Purush
Tas no kā viss radies, pirmbūtne (vai – augstākā vara)

68. Rakta
Sarkanais

69. Rudrapriya
Šivas iemīļotais

70. Sarvadevatman
Visu Dievu dvēsele (vai – tas kurš pieņem Debesu ziedojumus)

71. Sarvasiddhanta
Visa stabilais pamats (vai – tas, kurš sniedz zināšanas saviem skolniekiem)

72. Sarvatman
Visa virs-dvēsele (Ātman=Dievišķā dzirksts, kas ir katrā cilvēkā) (vai –Visumu svētījošs)

Kungs Ganešs mīt katrā sirdī un pēc viņa likumiem ir iekārtota / uztaisīta pasaule.

73. Shambhavi
Parvati dēls

74. Shashivarnam
Tas kuram ir mēnessseja

75. Shoorpakarnai
Ar lielām ausīm

76. Shuban
Labvēlīgais

77. Shubhagunakanan
Visu tikumu glabātuve

78. Shweta
Tas kurš baltā krāsā.

Ganešam gan drēbes, gan ķermenis ir balts, un piena okeāna krastos viņam ziedo baltus ziedus. Viņa seja staro svētlaimē.

79. Siddhidhata
Mistisko spēju piešķīrējs (vai – veiksmes devējs)

Kunga Ganeša vārda un mantru atkārtošana bagātīgi atmaksājas, jo lūdzējs saņem panākumus un kārotās spējas.

80. Siddhipriya
Vēlmju piepildītājs (vai – žēlastības devējs)

81. Siddhivinayaka
Sasniegumu iznīcinātājs (vai – panākumu devējs)

82. Skandapoorvaja
Skandas vecākais brālis (vai – biedējošāks nekā Skanda)

83. Sumukha
Ar skaisto seju

84. Sureshwaram
Dievu valdnieks

85. Swaroop
Skaistuma mīļotājs

Kungs Ganeša, kas ir pavēlnieks pār attapību un perfekciju visās sfērās, mīl skaistumu. Viņa neveiklais ķermenis rāda, ka ārējai formai nav nekāda sakara ar iekšējo skasitumu un garīgo pilnību.

86. Tarun
Tas kurš ir jauneklīgs

87. Uddanda
Ļaunuma soģis

88. Umaputra
Umas dēls

89. Vakratunda
Ar saliekto snuķi

90. Varaganapati
Svētības devējs

91. Varaprada
Svētības devējs

92. Varadavinayaka
vēlmju piepildītājs un ilgu iznīcinātājs

93. Veeraganapati
Varonīgais cīnītājs

94. Vidyavaridhi
Zinību krātuve

95. Vignahara
Šķēršļu aizvācējs (vai – ļaunuma iznīcinātājs)

96. Vignaharta
Šķēršļu iznīcinātājs

97. Vighnanashin
Šķēršļu iznīcinātājs

98. Vighnaraja
Šķēršļu pavēlnieks

Kungs Ganeša ir neuzveicams. Viņs ir kā uguns, kas iznīcina savu sekotāju nedienu džungļus un palīdz atrast izeju no visiem mudžekļiem. Viņš spēj iznīcināt visus šķēršļus.

99. Vighnarajendra
Visaugstākais traucēkļu pavēlnieks

100. Vighnavinashanaya
Visu skumju iznīcinātājs

101. Vigneshwar
Traucēkļu valdnieks

102. Vikat
Ar briesmīgo ārieni

Kungs Ganeša sevī apvieno pirmatnējā meža spēku un cilvēka ķermeni.

103. Vinayaka
Ikviena garīgais skolotājs

104. Vishwamukha
Visuma seja – Visuma garīgais skolotājs

105. Yagnakaya
Ugunsziedojumu rezultātu pieņēmējs

106. Yashaskaram
Slavas un popularitātes devējs

107. Yashvasin
Populārais

108. Yogadhipa
Meditācijas gaisma

Kungs Ganeša ir zināšanu strūklaka un Mūžīgā Patiesība un Mūžīgā Realitāte.

 
Page last modified on January 05, 2008, at 04:15 PM