Ceļojums pa Vradžu

Parikramas ceļš, gar Jamunas upes krastu virzienā uz Keši Ghātu.

Šrī Šrī Rādhā Madana Mohana templis ( iepriekš Šrī Šrī Rādhā Madana Gopala)
ir viens no vecākajiem tempļiem Vrindāvanā. To cēlis Sanātana Gosvāmī.

Šrī Šrī Rādhā Madana Mohana templis. Jaunais templis atrodas pa labi, vecais – pa kreisi.

Vecais templis tika pamests pēc musulmaņu iebrukuma.

Jaunā tempļa ieeja.

Šrī Šrī Rādhā Madana Mohana jaunās ( pratibhū mūrti) Dievibas, Vrindavana.

Sākotnējās Šrī Šrī Rādhā Madana Mohana Dievibas. Advaita Āčārja tās atrada zem sena vata koka vietā, kurā tas veica savu bhadžanu. Vēlāk Advaita Āčārja iniciēja šo Dievibu kalpošanā savu skolnieku Purušottamu Čaubi. Tas, savukārt, atdeva Dievības Sanatanam Gosvami. 1570. gadā tika atklāts Šrī Šrī Rādhā Madana Mohana templis Vrindāvanā. To uzcēla Rām Dās Kapurs no Multanas (Puņdžaba) aiz pateicibas par sava tirdzniecības kuģa glābšanu. Kuģis bija uzsēdies uz sēkļa un to nevarēja dabūt nost. Rām Dāsa nāca pie Sanātanas Gosvāmī pēc palīdzības. Tas, savukart, rekomendēja lūgt palīdzību savām Dievībām, Šrī Šrī Rādhā Madana Mohana. Kad tas līdzēja un kuģis veiksmīgi tika atbrīvots no sēkļa, Rām Dāsa Kapurs pateicībā un pēc veiksmīgas tirgošanās ar sāli (kas bija kuģa kravā) uzcēla šo Šrī Šrī Rādhā Madana Mohana templi. Pats būdams no Multanas, viņš sev uz mājām aizveda Šrī Šrī Rādhā Madana Mohana Dievību kopiju. Šīs Šrī Rādhā Madana Mohana Dievības Multanā vēl joprojām tiek godinātas. Pēc Sanātanas Gosvami nāves tām kalpojis Krišnadāsa Kavirādža Gosvami. 1670. gadā oriģinālās Šrī Šrī Rādhā Madana Mohana Dievības tika pārvestas no Vrindāvanas uz Džaipuru pēc Mahārādžas Prataparudras dēla Purušottamas Dženas rīkojuma laikā, kad uz Vrindavanu devās Imperatora Aurangzeba karavīri. No turienes pēc Džaipuras princeses lūguma tās tika pārvestas uz Karoli, Radžastānā, kad tā apprecēja Karoli princi Gopalu Sinhu. Gopala Sinha valdija Karoli no 1725. līdz 1759. gadam. Dievības patreiz atrodas Karoli.

 
Page last modified on October 27, 2010, at 05:35 PM