Šrī Rādžagopālāštottarašata Nāmāvalih

Rādža ir statuss sabiedrībā. Gopāla saistits ar govju ganīšanu, un ir attiecināts uz attiecībām ar saviem pietuvinātajiem.

1. Om Šrī Krišnāya namaha

2. Om Šrī Rājagopālāya namaha

3. Om Šrī Kāntāya namaha

4. Devakīsūtāya namaha

5. Čampakešvarāya namaha

6. Šrīmate namaha

7. Govindāya namaha

8. Garudadhvajāya namaha

9. Vāsūdevāya namaha

10. Aravindākšāya namaha

11. Čampakāranyanāyakāya namaha

12. Rukminīčallabhāya namaha

13. Višnave namaha

14. Gobhilāmištadāyakāya namaha

15. Kešavāya namaha

16. Kešisamhārine namaha

17. Kālindīramanāya namaha

18. Haraye namaha

19. Svāyambhuvavimānasthāya namaha

20. Sadāgopralayārcitāya namaha

21. Dakšinadvārakānāthāya namaha

22. Haridrātatinītīravilāsine namaha

23. Višvavanditāya namaha

24. Nandasūnave namaha

25. Yadušrešthāya namaha

26. Nāradastutavaibhavāya namaha

27. Rājašekhararājendra-kritaghnavimočakāya namaha

28. Rādhāpayodharāsaktāya namaha

29. Rājšekhrapūjitāya namaha

30. Mādhavāya namaha

31. Madhurānāthāya namaha

32. Mahāmāyāya namaha

33. Aghanāšanāya namaha

34. Nārāyanāya namaha

35. Hrišikešāya namaha

36. Šrīdharāya namaha

37. Gopikāsutāya namaha

38. Dāmodarāya namaha

39. Jagannāthāya namaha

40. Bhagavate namaha

41. Purušottamāya namaha

42. Urugāya namaha

43. Trilokešāya namaha

44. Vāmanāya namaha

45. Madhusūdanāya namaha

46. Tribhangimadhurākārāya namaha

47. Paramātmane namaha

48. Trivikramāya namaha

49. Lāvanyadhāmne namaha

50. Nityašriye namaha

51. Satyabhāmāpriyankarāya namaha

52. Vetrarājitahastāgrāya namaha

53. Venunādavinodavate namaha

54. Satyabhāmāmsavinyasta-vāmapānisroruhāya namaha

55. Mandasmitamukhāmbhojāya namaha

56. Mangalā-laya-vigrahāya namaha

57. Šrīčampakamahīpālāya namaha

58. Vijayapriyasārathāye namaha

59. Yašodānandajanakāya namaha

60. Dadhibhāndaprabhedhanāya namaha

(turpinājums sekos....)

 
Page last modified on August 09, 2011, at 08:58 AM