Šrī NaraSimhas vārdi DATĪVA locījumā (atbild uz jautājumu "kam?")

Ērti izmantojami NaraSimham veltītos ugunsziedojumos.

1. Om narasimhāya svāhā-ā / idam narasimhāya idam na mama

2. Om mahāsimhāya svāhā-ā / idam mahāsimhāya idam na mama

3. Om diyva-simhāya svāhā-ā / idam diyva-simhāya idam na mama

4. Om mahābalāya svāhā-ā / idam mahābalāya idam na mama

5. Om ugra-simhāya svāhā-ā / idam ugra-simhāya idam na mama

6. Om mahādevāya svāhā-ā / idam mahādevāya idam na mama

7. Om stambha-ja-āya svāhā-ā / idam stambha-ja-āya idam na mama

8. Om ugra-locanāya svāhā-ā / idam ugra-locanāya idam na mama

9. Om raudrāya svāhā-ā / idam raudrāya idam na mama

10. Om sarvadbhūtāya svāhā-ā / idam sarvadbhūtāya idam na mama

11. Om šrīmanāya svāhā-ā / idam šrīmanāya idam na mama

12. Om yoganandāya svāhā-ā / idam yoganandāya idam na mama

13. Om trivikramaya svāhā-ā / idam trivikramaya idam na mama

14. Om harine svāhā-ā / idam harine idam na mama

15. Om kolahalāya svāhā-ā / idam kolahalāya idam na mama

16. Om čakrine svāhā-ā / idam čakrine idam na mama

17. Om vijayāya svāhā-ā / idam vijayāya idam na mama

18. Om jaya-vardhanāya svāhā-ā / idam narasimhāya idam na mama

19. Om pāņčananāya svāhā-ā / idam pāņčananāya idam na mama

20. Om param-brahmāya svāhā-ā / idam param-brahmāya idam na mama

21. Om aghorāya svāhā-ā / idam aghorāya idam na mama

22. Om ghora-vikramāya svāhā-ā / idam ghora-vikramāya idam na mama

23. Om jvalan-mukhāya svāhā-ā / idam jvalan-mukhāya idam na mama

24. Om jvala-maline svāhā-ā / idam jvala-maline idam na mama

25. Om mahājvalāya svāhā-ā / idam mahājvalāya idam na mama

26. Om mahā-prabhuhāya svāhā-ā / idam mahā-prabhuhāya idam na mama

27. Om nīti-lakšāya svāhā-ā / idam nīti-lakšāya idam na mama

28. Om sahasrāksāya svāhā-ā / idam sahasrāksāya idam na mama

29. Om durnirīkšyāya svāhā-ā / idam durnirīkšyāya idam na mama

30. Om pratapanāya svāhā-ā / idam pratapanāya idam na mama

31. Om mahādamštrāya svāhā-ā / idam mahādamštrāya idam na mama

32. Om yudha-prajnāya svāhā-ā / idam yudha-prajnāya idam na mama

33. Om čanda-kopine svāhā-ā / idam čanda-kopine idam na mama

34. Om sadā-šivāya svāhā-ā / idam sadā-šivāya idam na mama

35. Om hiranyakašipu-dhvamsine svāhā-ā / idam hiranyakašipu-dhvamsine idam na mama

36. Om daitya-dānava-bhanjanāya svāhā-ā / idam daitya-dānava-bhanjanāya idam na mama

37. Om guna-bhadrāya svāhā-ā / idam guna-bhadrāya idam na mama

38. Om mahābhadrāya svāhā-ā / idam mahābhadrāya idam na mama

39. Om bala-bhadrāya svāhā-ā / idam bala-bhadrāya idam na mama

40. Om subhadrakāya svāhā-ā / idam subhadrakāya idam na mama

41. Om karalāya svāhā-ā / idam karalāya idam na mama

42. Om vikaralāya svāhā-ā / idam vikaralāya idam na mama

43. Om vikartāya svāhā-ā / idam vikartāya idam na mama

44. Om sarva-kārtrikāya svāhā-ā / idam sarva-kārtrikāya idam na mama

45. Om šišumārāya svāhā-ā / idam šišumārāya idam na mama

46. Om trilokātmāya svāhā-ā / idam trilokātmāya idam na mama

47. Om īšāya svāhā-ā / idam īšāya idam na mama

48. Om sarvešvarāya svāhā-ā idam sarvešvarāya idam na mama

49. Om vibhūyāya svāhā-ā / idam vibhūyāya idam na mama

50. Om bhairavadambarāya svāhā-ā / idam bhairavadambarāya idam na mama

51. Om divyāya svāhā-ā / idam divyāya idam na mama

52. Om ačyutāya svāhā-ā / idam ačyutāya idam na mama

53. Om kāvine svāhā-ā / idam kāvine idam na mama

54. Om madhavāya svāhā-ā / idam madhavāya idam na mama

55. Om adhokšajāya svāhā-ā / idam adhokšajāya idam na mama

56. Om akšarāya svāhā-ā / idam akšarāya idam na mama

57. Om sarvāya svāhā-ā / idam sarvāya idam na mama

58. Om vanamāline svāhā-ā / idam vanamāline idam na mama

59. Om varapradāya svāhā-ā / idam varapradāya idam na mama

60. Om višvambarāya svāhā-ā / idam višvambarāya idam na mama

61. Om adbhutāya svāhā-ā / idam adbhutāya idam na mama

62. Om bhavyāya svāhā-ā / idam bhavyāya idam na mama

63. Om šri-višnave svāhā-ā / idam šri-višnave idam na mama

64. Om purušottamāya svāhā-ā / idam purušottamāya idam na mama

65. Om anaghastrāya svāhā-ā / idam anaghastrāya idam na mama

66. Om nakhastrāya svāhā-ā / idam nakhastrāya idam na mama

67. Om sūrya-jyotine svāhā-ā / idam sūrya-jyotine idam na mama

68. Om surešvarāya svāhā-ā / idam surešvarāya idam na mama

69. Om sahasra-bahu-āya svāhā-ā / idam sahasra-bahu-āya idan na mama

70. Om sarva-jnāya svāhā-ā / idam sarva-jnāya idan na mama

71. Om sarva-siddhi-pradāyakāya svāhā-ā / idam sarva-siddhi-pradāyakāya idam na mama

72. Om vajra-damštrāya svāhā-ā / idam vajra-damštrāya idam na mama

73. Om vajra-nakhāya svāhā-ā / idam vajra-nakhāya idam na mama

74. Om mahānandāya svāhā-ā / idam mahānandāya idam na mama

75. Om param-tapāya svāhā-ā / idam param-tapāya idam na mama

76. Om sarva-mantraika-rūpa svāhā-ā / idam sarva-mantraika-rūpa idam na mama

77. Om sarva-yantra-vidaramāya svāhā-ā / idam sarva-yantra-vidaramāya idam na mama

78. Om sarva-tantrātmakāya svāhā-ā / idam sarva-tantrātmakāya idam na mama

79. Om avyaktāya svāhā-ā / idam āya idam na mama

80. Om suvyaktāya svāhā-ā / idam suvyaktāya idam na mama

81. Om bhakta-vatsala svāhā-ā / idam bhakta-vatsala idam na mama

82. Om vaišakha-šukla-bhūtotthāya svāhā-ā / idam vaišakha-šukla-bhūtotthāya idam na mama

83. Om šaranagata-vatsalāya svāhā-ā / idam šaranagata-vatsalāya idam na mama

84. Om udara-kirtine svāhā-ā / idam udara-kirtine idam na mama

85. Om punyātmāya svāhā-ā / idam punyātmāya idam na mama

86. Om mahātmāya svāhā-ā / idam mahātmāya idam na mama

87. Om čandra-vikramāya svāhā-ā / idam čandra-vikramāya idav na mama

88. Om vedatrayāya svāhā-ā / idam vedatrayāya idam na mama

89. Om prapūjyāya svāhā-ā / idam prapūjyāya idam na mama

90. Om bhagavanāya svāhā-ā / idam bhagavanāya idam na mama

91. Om paramešvarāya svāhā-ā / idam paramešvarāya idam na mama

92. Om šrivatsamkāya svāhā-ā / idam šrivatsamkāya idam na mama

93. Om jagat-vyāpine svāhā-ā / idam jagat-vyāpine idam na mama

94. Om jagan-māyāya svāhā-ā / idam jagan-māyāya idam na mama

95. Om jagat-palāya svāhā-ā / idam jagat-palāya idam na mama

96. Om jagannāthāya svāhā-ā / idam jagannāthāya idam na mama

97. Om mahākhagāya svāhā-ā / idam mahākhagāya idam na mama

98. Om dvi-rūpa-bhrtāya svāhā-ā / idam dvi-rūpa-bhrtāya idam na mama

99. Om paramātmāya svāhā-ā / idam paramātmāya idam na mama

100. Om param-jyotine svāhā-ā / idam param-jyotine idam na mama

101. Om nirgunāya svāhā-ā / idam nirgunāya idam na mama

102. Om nrkesarine svāhā-ā / idam nrkesarine idam na mama

103. Om para-tattvāya svāhā-ā / idam para-tattvāya idam na mama

104. Om param-dhāmāya svāhā-ā / idam param-dhāmāya idam na mama

105. Om sač-čid-ānanda-vigrahāya svāhā-ā / idam sač-čid-ānanda-vigrahāya idam na mama

106. Om lakšmī-nrsimhāya svāhā-ā / idam lakšmī-nrsimhāya idam na mama

107. Om sarvātmāya svāhā-ā / idam sarvātmāya idam na mama

108. Om dhīrāya svāhā-ā / idam dhīrāya idam na mama

 
Page last modified on December 03, 2007, at 12:07 PM