Šrī Nrisimhas (NaraSimhas) kavača

"Kavača" sanskritā nozīmē "vairogs".

Kavaču mantru skaitīšana nodrošina enerģētisku aizsardzību.

Tajā pat laikā, ja kavačas tiek skaitītas ar nolūku veikt netaisnības un izvairīties no taisnīga karmiska soda, apstākļi izkārtojas tā, kā tas ir nepieciešams Kosmiskajai kārtībai.

Sri Nrisimha Kavacha of Prahlad

From the Brahmanda Purana

Shri Nrisimha kavacha-stotram

1.

nrisimha-kavacham vakshye
prahladenoditam puraa
sarva-raksha-karam punyam
sarvopadrava-naashanam

I shall now recite the Narasimha-kavacha, formerly spoken by Prahlada Maharaja. It is most pious, vanquishes all kinds of impediments, and provides one all protection.

(tulkojums 1. un 2. pantam) Tagad es pavēstīšu Kunga Nrisimhas svētīto aizsargmantru, kuru senos laikos pavēstīja Prahlāda Mahārādža. Šī kavača aizsargā no visām briesmām, ar to var pārvarēt visus šķēršļus, gūt veiksmi, bagātību un atbrīvi. Vispirms bhaktam ir jāmeditē uz Kungu Nrisimhu, visu padievu valdnieku, kurš sēž uz zelta troņa.

2.

sarva-sampat-karam chaiva
svarga-moksha-pradaayakam
dhyaatva nrisimham devesham
hema-sinhaasana sthitamah

It bestows upon one all opulences and can give one elevation to the heavenly planets or liberation. One should meditate on Lord Narasimha, Lord of the universe, seated upon a golden throne.

3.

vivritasyam tri-nayanam
sharad-indu-sama-prabham
lakshmyaalingita-vaamaangam
vibhuutibhi rupaashritam

His mouth is wide open, He has three eyes, and He is as radiant as the autumn moon. He is embraced by Lakshmi devi on his left side, and His form is the shelter of all opulences, both material and spiritual.

Kungam Nrisimham ir draudīgi žokļi un trīs acis, Viņa augums mirdz kā mēnesnīca pie rudens debesīm. Kreisajā pusē Kungam Nrisimham sēž laimes dieviete, kas apskauj Kungu, visu spēju un bagātību valdnieku.

4.

chatur-bhujam komalaangam
svarna-kundala-shobhitam
saroja-shobitoraskam
ratna-keyuura-mudritam

The Lord has four arms, and His limbs are very soft. He is decorated with golden earrings. His chest is resplendent like the lotus flower, and His arms are decorated with jewel-studded ornaments.

Kungam ir maiga āda un četras rokas. Viņam ir mirdzoši zelta auskari un rokassprādzes, kas izgreznotas ar dārgakmeņiem. Viņa stiprās krūtis atgādina lotosziedu.

5.

tapta-kaanchana-sankasham
pita-nirmala-vasasam
indradi-sura-maulishthaha
sphuran manikya-diptibhih

He is dressed in a spotless yellow garment, which exactly resembles molten gold. He is the original cause of existence, beyond the mundane sphere, for the great demigods headed by Indra. He appears bedecked with rubies which are blazingly effulgent.

Nrisimha ir mirdzošs kā izkausēts zelts. Viņš ir ietērpies dzeltenās drēbēs un ir skaists kā spoži rubīni. Kungs ir Indras un visu pārējo padievu valdnieks.

6.

virajita-pada-dvandvam
shankha-chakradi-hetibhihi
garutmata cha vinayat
stuyamanam mudanvitam

His two feet are very attractive, and He is armed with various weapons such as the conch, disc, etc. Garuda joyfully offers prayers with great reverence.

Kunga pēdas ir mirdzošas. Rokās Viņš tur gliemežnīcu, čakru un daudzus ieročus. Nrisimhas veidols ir svētlaimes avots, un Garuda godina Viņu ar lūgšanām.

7.

sva-hrit-kamalasamvaasam
kritvaa tu kavacham pathet
nrisimho me shirah patu
loka-rakshartha-sambhavaha

Having seated Lord Narasimhadeva upon the lotus of one's heart, one should recite the following mantra: “May Lord Nrisimha, who protects all the planetary systems, protect my head.”

Bhaktam ir jādod Kungam Nrisimham patvērums savas sirds lotosā un tad jāskaita lūgšana, ko sauc par Nrisimhas kavaču. Lai Kungs Nrisimha, visas pasaules aizstāvis, aizsargā manu galvu.

8.

sarvago ‘pi stambha vasaha
phalam me rakshatu dhvanim
nrisimho me drishau paatu
soma-suryagni-lochanaha

Although the Lord is all-pervading, He hid Himself within a pillar. May He protect my speech and the results of my activities. May Lord Narasimha, whose eyes are the sun, and fire, protect my eyes.

Lai visucaurstrāvojošais Kungs Nrisimha, kas atrodas pat kolonnā, aizsargā mani no tādu vārdu izrunāšanas, kas var atnest nelaimi. Lai Kungs Nrisimha, kura acis ir spožas kā saule un mēness un kuras liesmo kā uguns, aizsargā manas acis.

9.

smritam me patu nriharih
muni-vaarya-stuti-priyaha
nasam me simha-nasas tu
mukham lakshmi-mukha-priyaha

May Lord Nrihari, who is pleased by the prayers offered by the best of sages, protect my memory. May He who has the nose of a lion protect my nose, and may He whose face is very dear to the goddess of fortune protect my mouth.

Lai Kungs Nrisimha, kuram patīk viedo skaistās lūgšanas, aizsargā manu atmiņu. Lai Kungs Nrisimha, kuru tik ļoti mīl laimes dieviete, aizsargā manu seju.

10.

sarva-vidyadhipaha patu
nrisimho rasanam mama
vaktram patv indu-vadanam
sada prahlaada-vanditaha

May Lord Narasimha, who is the knower of all sciences, protect my sense of taste. May He whose face is beautiful as the full moon and who is offered prayers by Prahlada Maharaja protect my face.

Lai Kungs Nrisimha, visu zināšanu valdnieks, aizsargā manu mēli. Lai Kungs Nrisimha, kura priekšā noliecas Prahlāda, aizsargā manas sejas mēnesi.

11.

Nrisimha patu me kantham
skandhau bhu-bhrid ananta krit
divyastra-shobhita-bhujaha
nrisimhah patu me bhujaha

May Lord Narasimha protect my throat. He is the sustainer of the earth and the performer of unlimitedly wonderful activities. May He protect my shoulders. His arms are resplendent with transcendental weapons. May He protect my shoulders.

Lai Kungs Nrisimha aizsargā manu kaklu. Lai Kungs Nrisimha, Zemes uzturētājs, kura spēki ir neizmērojami, aizsargā manus plecus. Lai Kungs Nrisimha, kura rokas grezno mirdzoši pārpasaulīgi ieroči, aizsargā manas rokas.

12.

karau me deva-varado
nrisimhah patu sarvataha
hridayam yogi-sadhyash cha
nivasam patu me harih

May the Lord, who bestows benedictions upon the demigods, protect my hands, and may He protect me from all sides. May He who is achieved by the perfect yogis protect my heart, and may Lord Hari protect my dwelling place.

Lai Kungs Nrisimha, svētību devējs padieviem, aizsargā manas plaukstas. Lai Kungs Hari, yogu augstākais mērķis, aizsargā manu sirdi un manas mājas.

13.

madhyam patu hiranyaksha
vaksha-kukshi-vidaranaha
nabhim me patu nriharihi
sva-nabhi-brahma-samstutaha

May He who ripped apart the chest and abdomen of the great demon HiraNyaaksha protect my waist, and may Lord Nrihari protect my navel. He is offered prayers by Lord Brahmaa, who has sprung from his own navel.

Lai Kungs Nrisimha, kurš pāršķēla Hiranyakašipu krūtis un vēderu, aizsargā manu vidukli. No Kunga nabas dzimušais Brahma cildina Kungu Nrisimhu. Tāpēc es vēlos, lai Kungs Nrisimha aizsargā manu nabu.

14.

brahmanda-kotayah katyam
yasyasau patu me katim
guhyam me patu guhyanam
mantranam guhya-rupa-drik

May He on whose hips rest all the universes protect my hips. May the Lord protect my private parts. He is the knower of all mantras and all mysteries, but He Himself is not visible.

Lai Kungs Nrisimha, kura gurni pārklāj miljoniem Visumu, aizsargā manus gurnus. Lai Kungs Nrisimha, visu noslēpumaino mantru noslēpums, aizsargā manus dzimumorgānus.

15.

uru manobhavah patu
januni nara-ruupa-drik
janghe patu dhara-dhara
harta yo ‘sau nri-keshari

May He who is the original Cupid protect my thighs. May He who exhibits a human-like form protect my knees. May the remover of the burden of the earth, who appears in a form which is half-man and half-lion, protect my calves.

Lai sirdī dzimušais Kungs Nrisimha aizsargā manus stilbus. Lai Kungs Nrisimha, kurš ieradās cilvēka veidolā, aizsargā manus ceļus. Lai Kungs Nrisimha, kas atbrīvo Zemi no sloga, aizsargā manas kājas.

16.

sura-rajya-pradah patu
padau me nriharishvarah
sahasra-shirsha-purushaha
patu me sarvashas tanum

May the bestower of heavenly opulence protect my feet. He is the Supreme Controller in the form of a man and lion combined. May the thousand-headed Supreme enjoyer protect my body from all sides and in all respects.

Lai Kungs Nrisimha, kas apvelta padievus ar dievišķu spēku, aizsargā manas pēdas. Lai tūkstošgalvainā Dieva Augstākā Personība vienmēr aizsargā manu ķermeni.

17.

mahograh purvatah patu
maha-viragrajo ‘ghnitaha
maha-vishnur dakshine tu
maha-jvalas tu nairritaha

May that most ferocious personality protect me from the east. May He who is superior to the greatest heroes protect me from the southeast, which is presided over by Agni. May the Supreme Vishnu protect me from the south, and may that person of blazing luster protect me from the southwest.

Lai briesmīgais Kungs Nrisimha aizsargā mani no austrumiem. Lai vislabākais karotājs Kungs Nrisimha aizsargā mani no dienvidaustrumiem. Lai Kungs Nrisimha, kas ir Kungs Mahā Višnu, aizsargā mani no dienvidiem. Lai Kungs Nrisimha, kura augums zaigo kā uguns, aizsargā mani no dienvidrietumiem.

18.

pashchime patu sarvesho
dishi me sarvatomukhaha
nrisimhah patu vayavyam
saumyam bhushana-vigrahaha

May the Lord of everything protect me from the west. His faces are everywhere, so please may He protect me from this direction. May Lord Narasimha protect me from the northwest, which is predominated by Vaayu, and may He whose form is in itself the supreme ornament protect me from the north, where Soma resides.

Lai visucaurstrāvoyošais Kungs Nrisimha aizsargā mani no rietumiem. Lai Kungs Nrisimha aizsargā mani no ziemeļrietumiem. Lai Kungs Nrisimha, visu rotājumu augstākais dārgakmens, aizsargā mani no ziemeļiem.

19.

ishanyam patu bhadro me
sarva-mangala-dayakaha
samsara-bhayatah patu
mrityor mrityur nrikeshari

May the all-auspicious Lord, who Himself bestows all-auspiciousness, protect from the northeast, the direction of the sun-god, and may He who is death personified protect me from fear of the rotation of birth and death in this material world.

Lai žēlsirdīgais Kungs Nrisimha, kurš dod svētību visiem un ikvienam, aizsargā mani no ziemeļaustrumiem. Lai Kungs Nrisimha, pašas nāves nāve, aizsargā mani no dzimšanas un nāves riteņa.

20.

idam nrisimha-kavacham
prahlada-mukha-manditam
bhaktiman yah pathenaityam
sarva-papaih pramuchyate

This Narasimha-kavacha has been ornamented by issuing from the mouth of Prahlada Maharaja. A devotee who reads this becomes freed from all sins.

Bhakta, kas vienmēr daudzina Nrisimhas kavaču, ar kuru kā ar īstu dārglietu savas lūpas rotā Prahlāda Mahārādža, atbrīvojas no visiem grēkiem.

21.

putravan dhanavan loke
dirghayur upajayate
kamayate yam yam kamam
tam tam prapnoty asamshayam

Whatever one desires in this world he can attain without doubt. One can have wealth, many sons, and a long life.

Šāds bhakta iegūst labus bērnus. Viņš kļūst bagāts un ilgi dzīvo šajā pasaulē. Viņš sasniedz visu, ko ir vēlējies. Par to nav šaubu.

22.

sarvatra jayam apnoti
sarvatra vijayii bhavet
bhumyantariksha-divyanam
grahanam vini varanam

He becomes victorious who desires victory, and indeed becomes a conqueror. He wards off the influence of all planets, earthly, heavenly, and everything in between.

Viņš visur gūst uzvaru. Viņš vienmēr uzvar cīņā. Viņš ir aizsargāts no visām briesmām, kas draud no Zemes planētas, debesu planētām un citām planētām, kas ir nelabvēlīgas.

23.

vrishchikoraga-sambhuta
vishhapaharanam param
brahma-rakshasa-yakshanam
durotsarana-karanam

This is the supreme remedy for the poisonous effects of serpents and scorpions, and Brahma-raakshasa ghosts and Yakshas are driven far away.

Daudzinot šo Nrisimhas kavaču, čūsku un skorpionu inde tiek neitralizēta. Ar to yakšas un brahma rākšasi tiek aizmesti tālu projām.

24.

bhuje va tala-patre va
kavacham likhitam shubham
kara-mule dhritam yena
sidhyeyuh karma-siddhayaha

One may write this most auspicious prayer on his arm, or inscribe it on a palm-leaf and attach it to his wrist, and all his activities will become perfect.

Bhakta, kurš uzraksta šo svētīgo kavaču uz savas rokas vai palmu lapas, kuru viņš nēsā ap plaukstas locītavu, sasniedz pilnību visā, ko viņš dara.

25.

devasura-manushyeshhu
svam svam eva jayam labhet
eka-sandhyam tri-sandhyam va
yah pathen niyato naraha

One who regularly chants this prayer, whether once or thrice (daily), he becomes victorious whether among demigods, demons, or human beings.

Bhakta, kurš daudzina šo kavaču saullēktā, pusdienlaikā un saulei rietot, vai tikai vienā no šiem laikiem, gūst uzvaru pār cilvēkiem, dēmoniem un padieviem.

26.

sarva-mangala-mangalyam
bhuktim muktim cha vindati
dva-trimshati-sahasrani
pathet shuddhatmanam nrinam

One who with purified heart recites this prayer 32,000 times attains the most auspicious of all auspicious things, and material enjoyment and liberation are already understood to be available to such a person.

Bhakta, kurš atkārto šo kavaču 32000 reižu, gūst laimi, atbrīvi un augstāko svētību, kuru var sasniegt tie, kas ir tīri sirdī.

27.

kavachasyasya mantrasya
mantra-siddhih-prajayate
anena mantra-rajena
kritva bhasmabhir mantranam

This Kavacha-mantra is the king of all mantras. One attains by it what would be attained by anointing oneself with ashes and chanting all other mantras.

(tulkojums 27. un 28. pantam) Šī kavača palīdz sasniegt visu mantru pilnību. Tā ir visu citu mantru valdniece. Bhakta, kurš uzliek tilaku no šīs mantras pelniem, tad izdara āčamanu, iesūcot mutē ūdeni, un noskaita šo mantru trīs reizes, var nebaidīties no nelabvēlīgo planētu ietekmes.

28.

tilakam vinyased yas tu
tasya graha-bhayam haret
tri-varam japamanas tu
dattam varyabhimantrya cha

Having marked ones body with tilaka, taking achamana with water, and reciting this mantra three times, one will find that the fear of all inauspicious planets is removed.

29.

prasayed yo naro mantram
nrisimha-dhyanam acharet
tasya rogah pranashyanti
ye cha syuh kukshi-sambhavaha

That person who recites this mantra, meditating upon Lord Narasimhadeva, has all of his diseases vanquished, including those of the abdomen.

Visas vēdera slimības tūlīt izzūd tam, kurš daudzina šo mantru un meditē uz Kungu Nrisimhu.

(mistiskais, interneta avotos netulkotais pants)

30.

garjantam garjayantam nija-bhuja-patalam sphotayantam hatantam
rupyantam tapayantam divi bhuvi ditiyam kshepayantam kshipantam
krandantam roshayantam dishi dishi satantam samharantam bharantam
vikshantam purnayantam kara-nikara-shatair divya-simham namami

Lord Narasimha roars loudly and causes others to roar. With His multitudes of arms He tears the demons asunder and kills them in this way. He is always seeking out and tormenting the demonic descendants of Diti, both on this earth planet and in the higher planets, and He throws them down and scatters them. He cries with great anger as He destroys the demons in all directions, yet with His unlimited hands He sustains, protects, and nourishes the cosmic manifestation. I offer my respectful obeisances to the Lord, who has assumed the form of a transcendental lion.

Kungs Nrisimha skaļ rēc un liek rēkt arī citiem. Ar savām daudzajām rokām Viņš sarauj dēmonus gabalos un nogalina viņus. Gan uz Zemes, gan uz debesu planētām Viņš vienmēr meklē dēmoniskos Diti pēcnācējus, lai iznīcinātu tos, nometot zemē un sašķaidot to ķermeņus. Viņš šausmīgās dusmās kliedz, iznīcinādams dēmonus visās debess pusēs, taču vienlaicīgi Kungs ar savām bezgalīgajām rokām uztur, aizsargā un baro kosmisko izpausmi. Es pazemīgi noliecos šī Kunga priekšā, jo Viņš ir pieņēmis pārpasaulīgas lauvas veidolu.

iti shri brahmanda-purane prahladoktam
shri nrisimha-kavacham sampurnam

Thus ends the Narasimha-kavacha as it is described by Prahlada Maharaja in the Brahmanda Purana.

Tā beidzas Nrisimhas kavača, kuru pavēstījis Prahlāda Mahārādža Brahmānda Purānā.

___________________________
Angliskais tulkojums: (c) interneta materiāli
Latviskais tulkojums: (c) gauranga.lv
Sanskrita teksts: (c) Sunder Kidambi

 
Page last modified on November 18, 2007, at 05:40 PM