Šrī Gaura Ganodeša Dipika

1. Tumsnējais Kungs Krišna, kura ķermenis ir mūžīgs, pilns zināšanu un svētlaimes, Vrindāvanā dejoja ar zeltainajām gopī. Apskaujot viņas, arī Krišnas ķermenis ieguva zeltītu nokrāsu, un zeltaini mirdzošs Viņš piedzima Navadvīpas pilsētā.

2. Mēs pazemīgi godinām Kungu Advaitu un citus Kunga pavadoņus, kas ir pilni līdzjūtības pret kritušām dvēselēm. Mēs pazemīgi godinām Šrīlu Svarūpu Dāmodaru Gosvāmī, un citus Kunga pavadoņus, jo viņi, līdzīgi kā pats Kungs, ir pilni labvēlīgu un pārpasaulīgu īpašību. Līdzīgi kā Kungs ir pilns žēlastības, tā arī viņi. Šie diženie pavadoņi ir pildīti ar saldo Krišnas apziņas nektāru. Šie diženie pavadoņi atbrīvo no nāvīgajiem materiālās pasaules grēkiem.

3. Mēs pazemīgi godinām Šrīnāthu Čakravartī, mūsu garīgo skolotāju, kurš ir ļoti dārgs visuvarenajai Dieva persobībai. Mūsu garīgais skolotājs ir kā dārgakmenis, kas grezno zemi, vai arī kā krāšņš mēness, kas mirdz bramaņu kopienā. Tikai dažas, šajā pasaulē reti sastopamas, augsti attīstītas dvēseles, spēj saprast un baudīt viņa nektārpilnos aprakstus par Kunga Krišnas slepenajām rotaļām Vrindāvanā.

4. Ar īpašu bijību es godinu savu tēvu, Šrī Šivānandu, kurš ir kā spoža liesma, kas mirdz Sena dzimtā, un kurš tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem Kunga Čaitanyas sekotājiem.

5. Šrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī un citi diženi Vaišnavu autori savās grāmatās ir veltījuši daudzus aprakstus diženajiem Kunga Čaitanyas Mahāprabhū pavadoņiem, Kungam Nityānandam un Kungam Advaitam. Šie autori izskaidro, ka šie pietuvinātie, iepriekšējās Kunga Krišnas atnākšanas laikā ir bijuši Vrindāvanas ganuzēni. Tāpat arī šie autori ir informējuši mūs par šo Kunga pavadoņu iepriekšējām identitātēm un vārdiem. Es esmu rūpīgi izvērtējis šos rakstus, kā arī esmu uzklausījis liecības no sekotājiem Bengālijā, Orisā un Mathurā. Savienojot visus šos pierādījumus, es, Paramānanda Dāsa, rakstu šo grāmatu vēstot par kunga Čaitanyas Mahāprabhū pietuvināto iepriekšējām dzīvēm.

6. Līdzīgi kā iepriekš šajā pasaulē ieradās Kungs Krišna-Čandra, kurš ne ar ko neatšķiras no Pančatatvas, tā arī šeit ieradās Kungs Čaitanya.

7. Pančatatvas personības ne ar ko neatšķiras no Kunga Čaitanyas Mahāprabhū. Ja viņi būtu no viņa atšķirīgi, viņi būtu pazīstami kā “chatstayam/ čatuštyam tattvam” (četras patiesības).

8. Panča tatvas personības ir atšķirīgi no Kunga Krišnas, bet tad atkal viņi nav no viņa atšķirīgi. Izmantojot Savu iekšējo spēju Kungs ir radījis apstākļus, kuros Pančatatvas personības ir vienlaicīgi gan atšķirīgi no Viņa, gan nav atšķirīgi no Viņa.

9. Šrīla Dāmodara Gosvāmī ir aprakstījis piecus Pančatatvas dalībniekus šādiem vārdiem:

10. “Es pazemīgi godinu Visaugsto Kungu Krišnu, kas ne ar ko neatšķiras no Savām enerģijām kā garīgā kalpošana, garīgās kalpošanas iemiesojums, garīgās kalpošanas izpausme, tīra garīgā kalpošana un garīgās kalpošanas enerģija.”

11. Tagad es īsumā izskaidrošu šo vārdu nozīmi. Pančatatvā garīgās kalpošanas forma (bhakta-rūpa) ir pats Kungs Čaitanya Mahāprabhū, kurš iepriekš bija ieradies kā Kungs Krišna, Nandas Maharādža dēls. Bhakta-svarūpa (garīgās kalpošanas iemiesojums) ir Kungs Nitjānanda, kurš iepriekš atklājās Vradžabhūmi kā Kungs Balarāma. Bhaktāvatāra (garīgās kalpošanas izpausme) ir kungs Advaita Āčārya, kurš ne ar ko neatšķiras no Kunga Sadāšivas. Bhaktākhya (tīra garīgā kalpošana) ir Šrīnivāsa un arī citi diženie sekotāji. Bhakta-šakti (garīgās kalpošanas enerģija) ir Gadādhara Pandita, pirmais starp bramaņiem.

12. Kungs Čaitanya, Kungs Nitjānanda Avadūta un Kungs Advaita, visi ir cildenās Dieva Augstākās personības inkarnācijas, un viņi visi ir godājami kā Prabhū (Kungs). Starp viņiem, Kungs Čaitanya, kurš ir žēlastības okeāns, ir godājams kā Mahāprabhū (Augstākais Kungs), un Diženās Personības Kungs Nityānanda un Kungs Advaita ir zināmi tikai kā Prabhū (Kungs). Viņi visi trīs ir godājami arī kā Gosvāmī (tie, kas spēj valdīt pār maņu orgāniem). Gadādhara tiek godināts kā dvīdža (bramanis), un Šrīnivāsa tiek godināts kā Pandits (mācīts zinātnieks). Šie ir Pančatatvas dalībnieku tituli.

13. Šajā ziņā Šrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī ir paskaidrojis, ka tituls Mahāprabhū ir lietojams tikai attiecībā uz Kungu Čaitanju, bet tituls Prabhū lietojams attiecībā gan uz Kungu Čaitanju, gan Kungu Nitjānandu, gan Kungu Advaitu. Šī iemesla dēļ sekotāji uzrunā Kungu Čaitanju par Mahāprabhū, un Kungu Nitjānandu un Kungu Advaitu par Prabhū.

14. Visi Kunga Čaitanjas, Kunga Nitjānandas un Kunga Advaitas pavadoņi ir ļoti cildenas personības. Pašreizējie Kunga Nityānandas biedri Kunga Krišnas atnākšanas laikā bija ganu zēni.

15. Kunga Čaitanjas pavadoņi no Navadvīpas tiek ierindoti visaugstākajā kategorijā.

16. Tūlīt aiz viņiem atrodas Kunga pavadoņi Džagannātha Purī, un aiz tiem ierindojas diženās dvēseles, kuras satika Kungu Čaitanyu Mahāprabhū viņa ceļojumos uz Dienvidindiju un citām vietām.

17. Šrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī savos Kunga Čaitanyas aprakstos paskaidro, ka visaugstākajā statusā esošie Pančatatvas pavadoņi bija ganuzēni, kuri iepriekš piedalījās Kunga Krišnas rotaļās.

18. Daži augsti skoloti sekotāji saka, ka Navadvīpa ir tieši tāda pati kā Vrindāvana. Citi saka, ka Navadvīpa īstenībā ir garīgā Golokas planēta. Citi saka, ka Navadvīpa ir Svetadvīpas planēta, bet citi saka, ka Navadvīpa ir Vaikuntha, pašas garīgās debesis. Lai slava brīnišķīgi izcilajai Navadvīpai.

19. Pieņemot Višvambharas vārdu Dieva Augstākā Personība izvēlējās apmesties Navadvīpas pilsētā. Tur, kopā ar saviem cildenajiem pavadoņiem, viņš baudīja daudzas pārpasaulīgas rotaļas, un šīs rotaļas ir gremdējušas šī Visuma iedzīvotāju prātus pārpasaulīgā svētlaimē.

20. Tā pati Dieva Augstākā Personība, kura Satya-yugā ieradās kā baltais Kungs Šukla, tā pati Dieva Augstākā Personība, kura ieradās Treta-yugā kā sarkanīgais Kungs Makhamuks, tā pati Dieva Augstākā Personība, kas ieradās Dvāpara-yugā kā tumsnējais Kungs Šyāmasundara, ir ieradusies arī Kali-jugā kā zeltītais mēness, Kungs Čaitanya, un iesaistījusies svēto vārdu daudzināšanā. Tās visas ir Kunga Hari inkarnācijas.

21. Kali-jugā ir četras Vaišnavu sampradājas, kuras zināmas kā Šrī, Brahmas, Rudras un Sanakas sampradājas. Tas aprakstīts sekojošā Padma Purānas pantā: “Kali-jugā četras Vaišnavu sampradājas — Šrī, Brahmas, Rudras un Sanakas sampradājas — attīrīs zemi.”

22. Es tagad sākšu šo grāmatu aprakstot mācekļu pēctecību, kas cēlusies no Šrīpāda Mādhavāčārjas. Kungs Brahma, visuma radītājs, kļuva par Dieva Augstākās Personības, Kunga Nārāyanas mācekli. Brahmas māceklis bija Nārada. Nāradas māceklis bija Vjāsa. Vjāsa tad nodeva pārpasaulīgās zināšanas savam māceklim Šukadevam. Šukadeva tās pašas zināšanas mācīja saviem daudzajiem mācekļiem un dižmācekļiem šajā pasaulē. Slavenais Madhvāčārja saņēma iniciāciju no Vjāsas personīgi. Madhvāčārja, Vjāsas vadībā, rūpīgi studēja visas vēdas, un vēlāk uzrakstīja grāmatu Māyāvāda-Šata-Dūšani, kurā pierāda, ka Absolūtā Patiesība ir Augstākā Persona, pilna pārpasaulīgu īpašību, un nevis bezpersoniskais brahmans, kuram nepiemīt nekādas īpašības. Madhvāčārjas māceklis bija diženais Padmanabhāčārja. Padmanabhāčāryas skolnieks bija Narahari. Narahari skolnieks bija Mādhava Dvija. Mādhava Dvijas skolnieks bija Akšobhya. Akšobhyas skolnieks bija Jayatīrtha. Jayatīrthas skolnieks bija Gyānasindhu. Gyānasindhu skolnieks bija Mahānidhi. Mahānidhi māceklis bija Vidyānidhi. Vidyānidhi māceklis bija Rādžendra. Rādžendras māceklis bija Džayadharma Muni. Starp Džayadharma Muni mācekļiem bija Šrīmān Višnupurī, slavenais Bhakti-Ratnavali autors. Vēl cits Džayadharmas māceklis bija Brahmana Purušottama. Purušottamas māceklis bija Vyāsatīrtha, kurš sarakstīja slaveno Šrī Višnu-Samhitu. Vyāsatīrthas māceklis bija Šrīmān Lakšmīpati, kurš bija kā milzīga garīgās kalpošanas (bhaktti ratnāvalī kriti) nektāra krātuve. Lakšmīpati māceklis bija Mādhavendra Purī, dižens garīgās kalpošanas sludinātājs. Mādhavendra Purī Vradžā bija kalpa-vriksha koka inkarnācija. Šī koka augļi ir pārpasaulīga noskaņa kalpot Kungam Krišnam, draudzēties ar Kungu Krišnu, izjust vecāku mīlestību pret Kungu Krišnu, un sajust laulātā mīlestību pret Kungu Krišnu.

23. Mādhavendras Purī māceklis bija Šrīmān Īšvara Purī Svāmī. Īšvara Purī rūpīgi bija sapratis laulātā mīlestības pārpasaulīgo noskaņu pret Kungu Krišnu, un varēja šo augli sniegt arī pārējiem.

24. Šrī Advaita Āčārya izrādīja kalpošanas un draudzības noskaņu pret Kungu, un Šrīmān Ranga Purī izpauda vecāku mīlestības noskaņu pret Kungu Krišnu.

25. Kungs Čaitanya pieņēma Šrīmān Īšvara Purī kā Savu garīgo skolotāju. Kungs turpināja pārpludināt visu pasauli ar spontānu transcendentālu mīlestību pret Krišnu.

26. Kungs Čaitanya pieņēma Šrīmatī Rādharānī zeltīto nokrāsu un ekstātisko mīlestību pret Kungu Krišnu, un nekas līdzīgs tam vēl nebija redzēts šajā pasaulē. Kungs Čaitanya patiesībā bija Kungs Krišna, Mahārādža Nandas dēls. Viņš ieradās kā nektāra okeāns, un appludināja visu pasauli.

27. Kad Kungs Vāsudeva, pirmais Čatur-vyūha dalībnieks, Dvāraka-Purī redzēja Gandharvu dejošanu, viņu pārņēma vēlme dejot. Lai piepildītu šo vēlmi, Kungs Vāsudeva atnāca pārpasaulīgajā Kunga Čaitanyas ķermenī, lai piedalītos Kunga ekstātiskās dejošanas rotaļās.

28. Dieva Augstākā Personība, kas paliek Dvārakā, arī ienāca Kunga Čaitanyas, Šačī-Devī dēla, ķermenī. Tāpat arī vairākas citas Visaugstā Kunga inkarnācijas ienāca Kunga Čaitanyas ķermenī, un visas uzturējās tur vienlaicīgi.

29. Visas šīs inkarnācijas ienāca Kunga Čaitanyas ķermenī, tieši tāpat kā Kunga Šyāmas melnā inkarnācija iepriekš ienāca Kunga Krišnas, Dieva Augstākās Personības, pārpasaulīgajā ķermenī.

30. Lai arī dažādās Kunga inkarnācijas, kuras visas izpauda bezgalīgas pārpasaulīgas īpašības, atradās dažādās materiālo un garīgo pasauļu daļās, ar Kunga yogamāyas enerģijas spēku, tās visas savienojās pārpasaulīgajā Kunga Čaitanyas formā.

31. Šos neuztveramos yogamāyas darbus nav iespējams uztvert ar [materiālajos apstākļos] saistītās dvēseles aprobežoto spriestspēju. To apstiprina Šrīlas Vyāsadevas teiktais Mahābhāratas Prabhasa-khanda: “Dieva Personības aktivitātes ir neuztveramas. Parastajai materiālajai loģikai nav spēka tās saprast.”

32. Dažādās inkarnācijas ienāca Kunga Čaitanyas pārpasaulīgajā ķermenī, līdzīgi kā iepriekš Kungs Parašurāma ienāca Kunga Rāmačandras ķermenī. Nārada uz citi mūžīgie Kunga pavadoņi arī devās līdzi uz šo pasauli, lai dažādās vietās piedalītos Viņa rotaļās, un tā rīkojās arī personificētās Vēdas.

33. Atbilstoši viņu individuālajām ekstātiskās mīlestības noskaņām pret Kungu Krišnu, dažādie mūžīgie Kunga sekotāji pieņēma dažādas lomas Kunga rotaļās, kuras norisinājās Vradžā.

34. Kad Kungs Čaitanya teju grasījās uzaust šajā materiālajā pasaulē kā mēness, Kungs sacīja Advaitam Āčāryam: “Daži sekotāji ir pieķērušies Man kalpošanas noskaņā, citi ir pieķērušies man draudzības noskaņā, un vēl citi ir Man pieķērušies jauktā kalpošanas un draudzības noskaņā. Daži spēcīgi mīl un tic manai Šrī Rādhas-Mādhavas formai, citi ir pieķērušies Manai Dvārakas karaļa formai. Viņi ir pieķērušies dažādām manām inkarnācijām, un tādēļ izrāda pret mani dažādas mīlestības noskaņas. Es parādīšu viņiem kā mīlēt mani tā, kā to darīja Vradžas iedzīvotāji.”

35. Govju gans vārdā Pardžanya, kurš bija Krišnas vectēvs no tēva puses Vrindāvanā, Kunga Čaitanyas spēļu laikā piedzima Šrī Hattas pilsētā. Pardžana pieņēma Upendras Mišras vārdu, un kļuva par tēvu septiņiem dēliem.

36. Gopī vārdā Varīyasī-Devi, kura Vradžā bija Kunga Krišnas vecmāmiņa no tēva puses, Kunga Čaitanyas piedzīvojumu laikā parādījās kā Kamalāvatī-Devī.

37. Šrīmatī Yašodā-Devī un Vradžas karalis Nanda, kuri Kunga rotaļu laikā Vrindāvanā bija kā divi vareni okeāni pilni mīlestības pret Krišnu, Kunga Čaitanyas spēļu laikā ieradās kā Šrīmatī Šačī-Devī un Šrīmān-Džagannātha Purandara. Par to nav nekādu šaubu.

38./39. Daži sekotāji saka, ka abi padievi Aditi un Kašyāpa, kuri iemiesojās kā Kausalya un Dašaratha, Prisni un Sutapa un arī kā Devakī un Vāsudeva, Krišnas un Balarāmas vecāki, arī ienāca Šačī-Devī un Džagannātha ķermeņos. Šie sekotāji saka, ka, ja tas nebūtu patiesība, tad nebūtu bijis iespējams, ka Balarāma piedzimtu kā viņu dēls Višvarūpa.

40. Rohinī un Vāsudeva, Balarāmas un Krišnas vecāki, Kunga Čaitanyas spēļu laikā ieradās kā diženu bramaņu pāris Padmāvatī un Mukunda. Sumitra un Dašaratha arī iemiesojās Padmāvatī un Mukundas ķermeņos.

41. Tas pats Paurnamasi, kurš no visas sirds iepriecināja Kungu Govindu Vradžā, Kunga Čaitanyas spēlēs piedalījās kā Šrīla Govinda Āčārya, cienījams dziesmu un dzeju autors.

42. Ambika, kura Vradžā baroja mazo Krišnu ar pienu no savas krūts, Kunga Čaitanyas spēļu laikā parādījās kā Mālinī-Devī, Šrīvāsa Pandita sieva.

43. Kilambika-Devī, kura Vradžā bija Ambikas māsa, un kura bija pieradusi ēst Kunga Krišnas ēdiena atlikumus, Kunga Čaitanyas rotaļu laikā ieradās kā Nārāyanī Devī.

44. Tā pati persona, kas bija Mahārādža Džanaka, Mithilas karalis, Kunga Čaitanyas spēļu laikā ieradās kā Vallabhāčārya. Dažu viedoklis gan atšķiras, un viņi saka, ka Vallabhāčārya bija Maharādža Bhīšmaka inkarnācija.

45. Tā pati persona, kas iepriekš bija ieradusies kā Džānakī Devī un Rukminī Devī Kunga Čaitanyas spēļu laikā ieradās kā Šrīmatī Lakšmīpriya, Vallabhāčāryas meita.

46. Vallabhāčāryas meita Šrīmatī Lakšmīpriya, bija Šrīmatī Lakšmī Devī, veiksmes dievietes inkarnācija. Reiz, dodoties ar saviem draugiem uz Gangas krastu peldēties, viņu ievēroja Kungs Čaitanya. Šādā veidā Kungs ieraudzīja Lakšmīpriyu pirmo reizi.

47. Tā pati persona, kura iepriekš ieradās kā Karalis Satradžits, Kunga Čaitanyas spēļu laikā bija Sanātana Mišra. Sanātana Mišras meita bija Šrīmatī Višnupriyā, un viņa bija Kunga Bhu-šakti inkarnācija, kas ir visa visuma māte.

48. Fakts, ka Šrīmatī Višnupriyā ir Bhu-Devī inkarnācija, aprakstīts Šrī Čaitanya Čandrodaya Nataka, kur Kali saka: “Saprotot, ka Šrīmatī Višnupriyā ir Bhu-Devi inkarnācija, Kungs Čaitanya izlēma ņemt viņu par laulātu sievu.”

49. Tā pati persona, kas ieradās kā Višvāmitra Muni, kas organizēja Kunga Rāmačandras laulības, un arī parādījās kā bramanis ziņnesis, kuru sūtīja Šrīmatī Rukminī devī pie Kunga Kešavas, piedalījās arī Kunga Čaitanyas rotaļās kā Vanamālī Āčārya, kurš bija slavens kā izcils un izglītots astrologs.

50. Bramanis Kulaka, kuru Maharādža Satradžits sūtīja pie Kunga Mādhava, lai viņš organizētu Kunga laulības ar Satyabhāmu, parādījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā Šrī Kāšīnātha.

51. Persona, kas prādījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā Džagadānanda Pandita, īstenībā bija Šrīmatī Satyabhāmā Devī inkarnācija. Kurš sekotājs gan apgalvotu citādi?

52. Tā pati persona, kas parādījās kā Sādāpani Muni, gudrais, kurš Mathurā deva Kungam Krišnam svēto pavedienu, Kunga Čaitanyas spēlēs piedalījās kā Kešava Bhāratī.

53. Tā pati persona, kas iepriekš parādījās kā Vašištha Muni, Kunga Rāmačandras garīgais skolotājs, Kunga Čaitanyas spēlēs ieradās kā Gangādāsa un Sudaršana.

54. Tā pati persona, kas Vradžā bija pazīstama kā Mahārādža Vrišabhānu, Kunga Čaitanyas spēlēs piedalījās kā diženā personība Pundarīkā Vidyānidhi.

55. Kad Kungu Čaitanyu pārņēma Šrīmatī Rādharānī spēcīgās mīlestības jūtas nošķirtībā no Kunga Krišnas, Viņš Pundarīku Vidyānidhi uzrunāja lietojot vārdu “tēvs”.

56./57. Kungs Čaitanya bija ļoti apmierināts ar Pundarīku Vidyānidhi, un Kungs uzrunāja viņu saucot par Premanidhi. Tādēļ, ka Pundarīka Vidyānidhi bija dižens Mādhavendra Purī skolnieks, Kungs izturējās pret viņu ar lielu cieņu, it kā viņš būtu paša Kunga garīgais skolotājs. Mahārādža Vrišabhānu arī parādījās kā Šrī Mādhava Mišra. Ratnavatī Devī, Pundarīka Vidyānidhi sievu, izglītoti sekotāji uzskata par Mahārādža Vrišabhānu sievas, Kirtida-Devī inkarnāciju.

58. Tiek uzskatīts, ka sākotnējā Augstākā Kunga forma nav atšķirīga no Kunga tiešajiem izvērsumiem. Šī iemesla dēļ tiek uzskatīts, ka Kungs Čaitanya Mahāprabhū, Šrīmatī Šačī Devī dēls, nav atšķirīgs no Viņa izvērsuma, Kunga Vāsudevas, pirmā Čatur-vyuha dalībnieka. Tādā pašā veidā Šrī Višvarūpa tiek uzskatīts par identisku Kungam Sankaršanam, otrajam čatur-vyūhas dalībniekam.

59. Arī par Nityānandu Avadūtu ir sacīts, ka viņš nav atšķirīgs no Kunga Sankaršanas. Tas, ka Šrī Višvarūpa ir identisks ar Kungu Sankaršanu ir aprakstīts Šrī Čaitanya Čandro-Dāyaka-Nataka, kur Kali saka Dharmai sekojošus vārdus:

60. “Nav atšķirību starp Kunga Čaitanjas vecāko brāli Višvarūpu un Dieva Personību Sankaršanu. Višvarūpa nekad nebija precējies, bet pieņēma parinajakacarya-sannyasa un pameta mājas. Tieši Šrī Višvarūpas pārpasaulīgā slava bija tā, kādēļ Kungs Čaitanya pieņēma garīgo iniciāciju no Īšvara Purī.”

61. Kungs Nityānanda arī nav atšķirīgs no Kunga Sankaršanas, un tas ir aprakstīts sekojošā Šrī Čaitanya-Čandradāyaka-Nataka pantā: “Kungs Nityānanda Avadūta nav atšķirīgs no Kunga Sankaršanas.”

62. Kad mūžīgā Dieva Personība Kungs Višvarūpa pazuda no mājām, viņš iegāja Kunga Nityānanda Avadūtas ķermenī.

63. Mans tēvs Šivānanda Sena reiz teica: “Kungs Nityānanda Avadūta patiesībā ir Dieva Personība Balarāma. Vienmēr esot starp sekotājiem, Viņš mirdz tūkstoš sauļu spožumā.” To teicis, viņš sāka dejot.

64. Kungs Nityānanda iemiesojas kā Viņa pilnīgā izpausme Ananta Šēša. Kā Kungs Šēša Viņš pārveido Savu ķermeni, lai kļūtu par apģērbu, aprocēm un citiem rotājumiem, ko valkā Kungs Višnu un Kungs Krišna. Izpaužoties atkal kā rotaļu spēks, līlā-šaktī, Kungs Šēša pārzina Kunga Krišnas slepeno spēļu vissmalkākās nianses.

65. Kunga Balarāmas divas sievas, Šrīmatī Varunī Devī un Šrīmatī Revatī Devī, Kunga Čaitanyas rotaļu laikā ieradās kā Šrīmatī Vasudha Devī un Šrīmatī Džānavī Devī, kas abas bija Kunga Nityānandas mīļotās sievas un diženās personības Šrī Sūrya Dāsa meitas. Viņu tēvs, Srūya Dāsa, iepriekš bija Maharādža Kakudmī. Viņa ķermeņa mirdzums darīja viņu tik spožu kā Saule.

66. Daži saka, ka Šritamī Vasudhā Devī bija Šrīmatī Ananga Mandžarī inkarnācija, citi saka, ka Šrīmatī Džāhnavī Devī ir Šrīmatī Ananga Mandžarī inkarnācija. Patiesībā, abi viedokļi ir pareizi, un viņas abas ir Šrīmatī Ananga Mandžarī inkarnācijas.

67. Kunga Sankaršanas izvērsums, kas pazīstams kā Kungs Kšīrodakašāyī Višnu piedalījās Kunga Čaitanyas rotaļās kā Vīračandra Prabhū. Starp Kungu Vīračandra un Kungu Čaitanyu nav nekādas atškirības.

68. Kungs Vīračandra arī ienāca divu brāļu, Nisatha un Ulmuka ķermeņos, kuri tādējādi bija Kunga Višnu inkarnācijas. Mīnaketana Rāmā dāsa un arī citi šādā veidā bija Kunga Sankaršanas inkarnācijas.

69. Upe Ganga, kas bija dzimusi no Kunga Višnu lotospēdām, parādījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā Šrīmatī Ganga Devī, Kunga Nityānandas meita. Viņas laulātais draugs, Šrī Mādhava, iepriekš bija Maharādža Santanu.

70. Kungs Pradyumna, trešais Catur Vyūhas dalībnieks, iepriekš bija parādījies Vradžabhūmi kā tuvs (priya-narma-sakha) Šrī Šrī Rādha Madhava draugs, un bija palīdzējis Viņu pārpasaulīgajās rotaļās. Tas pats Kungs Pradyumna parādījās Kunga Čaitanyas rotaļās kā Šrī Raghunānanda Thakkura, un nav nekādas atšķirības starp viņu un Kungu Čaitanyu un Kugu Advaitu.

71. Kungs Aniruddha, ceturtais Čatur-Vyūhas dalībnieks, piedalījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā Vakrešvara Pandita. Kungs Krišna personīgi iegāja Vakrēšvara ķermenī, un lika viņam dejot no ekstāzes. Šī Vakrēšvara Pandita ekstātiskā dejošana iepriecina Kungu Čaitanyu Mahāprabhū.

72. Kādu dienu Vakrēšavara Pandita saldi teica Kungam Čaitanyam: “Ak, visužēlīgais kungs, lūdzu, dod man tūkstoš Gandharvu dziedātāju, kuri dziedātu kamēr es dejoju.”

73. Daļiņa no Kunga Čaitanyas iegāja Nakula Brahmačārī ķermenī, tādējādi Nakula Brahmačārī kļuva par Kunga Šaktyavēša inkarnāciju.

74. Tādā pat veidā, daļiņa no Kunga Čaitanyas iegāja Pradyumna Mišras ķermenī. Ir teikts, ka Bhagavāns Āčārya Khanja ir daļēja Kunga Gaurangas izpausme.

75. Kungs Balarāma, visuma valdnieks, kurš tiek uzskatīts par vienu no Nava Vyūhas dalībniekiem, un kurš ir sākotnējais Vēdu un Tantru skolotājs, Kunga Čaitanyas spēlēs piedalījās kā Šrī Gopinātha Āčārya.

76. Kungs Sadāšiva, kurš iepriekš bija parādījies Vradžabhūmi kā Aveša inkarnācija, Kunga Čaitanyas spēlēs parādījās kā Kungs Advaita Gosvāmī, kurš ne ar ko neatšķiras no paša Kunga Čaitanyas.

77. Pieņemot ganuzēna formu, Kungs Sadāšiva dejoja ar Kungu Krišnu Vradžabhūmī. To apliecina pants no Šiva Tantras, kur Bhairava saka:

78. “Kādu dienu, diženā gaismas festivāla laikā Kārtikas mēnesī, Kungs Krišna aizrautīgi dejoja ar Kungu Balarāmu un viņu draugiem govju ganiem.

79. Mana dārgā Parvatī, Kad Kungs Sadāšiva, mans garīgais skolotājs, redzēja šo pārpasaulīgo deju, viņš kvēli vēlējās kļūt par ganuzēnu un dejot kopā ar Kungu Krišnu.

80. Ar Kunga Krišnas žēlastību, Kungs Sadāšiva varēja parādīties divās formās. Vienā formā Viņš palika Kungs Sadāšiva, bet otrā formā viņš bija Vradžas ganuzēns.”

81. Kunga Šivas draugs Kuvera, Guhyaku karalis, parādījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā Kuvera Pandita, Kunga Advaitas tēvs.

82. Iepriekš Kailāša kalnā, kur dzīvo Siddhas un Sādhyakas, Kuvera, kas ir sevišķi mīļš Kungam Šivam, skaitīja pārpasaulīgu mantru, kas sastāvēja no Kunga Šivas vārdiem.

83. Žēlsirdīgais Kungs Šiva tad sacīja Kuveram: “Lūdzu, prasi svētību. Es vēlos dot tev dāvanu.” Kuvera tad lūdza svētību sakot, “Ak, mans Kungs, lūdzu, kļūsti par manu dēlu.”

84. Uzklausījis lūgumu, Kungs Sadāšiva, padievu valdnieks un labākais no labdariem, teica Kuveram: “Manas nākošās piedzimšanas laikā materiālajā pasaulē es kļūšu par tavu dēlu.”

85. Šādi Kuvera saņēma ļoti grūti sasniedzamu svētību. Kad atbilstošais laiks pienāca, ar Kunga Sadāšivas svētību Kuvera kļuva par tēvu Kungam Advaitam Āčāryam.

86. Visaugstā Kunga yogāmāyā spēja piedalījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā Šrī Sītā devī, kunga Advaitas Āčārya sieva.

87. Kunga Advaitas dēls Ačyutānanda, bija ļoti dārgs Kungam Čaitanyam. Ačyutānanda bija Šrīmān Pandita Gosvāmī mīļotais māceklis. To es esmu dzirdējis no sekotājiem.

88. Daži saka, ka Ačyutānanda bija Kārtikeya inkarnācija, bet citi, kas mācīti pārpasaulīgās noskaņās saka, ka viņš ir Ačyuta gopī inkarnācija. Abi viedokļi ir pareizi, jo gan Kārtikeya, gan Ačyuta gopī bija Ačyutānandas ķermenī. Turklāt daži sekotāji saka, ka arī Šrī Krišna Mišra bija Kārtikeyas inkarnācija.

89. Sekotāji Nandini un Džangali, kuri bija Kunga Čaitanyas sekotāji, iepriekš, Kunga Krišnas rotaļu laikā, bija Džaya un Vidžaya.

90. Gudrais Šrīvāsa Pandita iepriekš bija Nārada Muni, labākais no gudrajiem. Šrīvāsas jaunākais brālis Šrīmān Rāma Pandita iepriekš bija Nāradas tuvs draugs Parvatā Munī.

91. Sekotājs Murārī Gupta Kunga Čaitanyas spēlēs iepriekš bija Hanumāns. Tāpat Šrī Purandara iepriekš bija Angadam un Govindananda bija Sugrīva.

92. Kunga Čaitanyas sekotājs Rāmačandra Purī iepriekš bija Vibhīšana.

93. Kungs Čaitanya pats nepieņēma, ka Rāmačandra Purī bija Vibhīšana iemiesojums, Kungs pats teica, ka Rāmačandra Purī ir Šrīmatī Rādharānī vīramāte Džatila. Rāmačandra Purī uzlika ierobežojumus Kungam Čaitanyam dāvanu saņemšanā. Ričika Munī dēls Brahmā Mahātapā un Prahlāda Mahārādža savienojās, lai parādītos Kunga Čaitanyas spēlēs kā Haridāsa Thakkurs.

94./95. Grāmatā Čaitanya-Čarita Murārī Gupta izskaidro, ka kādu rītu Mahātapa pasniedza savam tēvam nemazgātu tulasī lapu, kurš par to tā sadusmojās, ka nolādēja dēlu. Tādēļ Mahātapa piedzima yavanu ģimenē kā diženais sekotājs Haridāsa Thakkurs.

96./97. Astoņas mistiskās spējas, sākot ar animā-sidhu, kas iepriekš bija parādījušās Vrindāvanā, Kunga Čaitanyas rotaļu laikā piedzima Bengālijā kā astoņi sekotāji Ananta, Sukhānanda, Govinda, Raghunātha, Krišnānanda, Kešava, Dāmodara un Raghava. Pēc visu šo sekotāju vārdiem ir jāpievieno tituls “Purī”.

98.-101.Deviņi Džāyanteyās, kuri bija pieņēmuši celibātu un vienādu skatījumu uz visām lietām (sama daršīna), un kuri Džanakam Rišī teica Šrī Bhāgavata Samhitu, uz šīs zemes ieradās kā deviņi sanyāsī, un turpināja rotaļas ar Kungu Čaitanyu. Viņu vārdi bija: Šrī Nrisimhānanda Tīrtha, Šrī Satyānanda Bhāratī, Šrī Nrisimha Tīrtha, Šrī Sidānanda Tīrtha, Šrī Džagannātha Tīrtha, Šrī Vāsudeva Tīrtha, Šrī Rām Tīrtha, Šrī Purušottama Tīrtha, Šrī Garuda Avadhūta, kas arī bija zināms kā Šrī Gopendra Ašrama.

101.-103.Kuveras deviņi slavenie dārgumi, starp kuriem bija viņa gliemežvāks un lotoss, Kunga Čaitanyas spēļu laikā piedzima kā deviņi Nidhīratna Devī dēli. Viņu vārdi bija Šrī-Nidhi, Šrī-Garbha, Kaviratna, Sudhā-Nidhi, Vidyā-Nidhi, Guna-Nidhī, skolotais bramanis Ratna-Bāhu, Šrīman Āčāryaratna un Šrī-Ratnākara Pandita.

104. Tā kā Nīlāmbara Čakravartī sapulcējušos draugu un radu priekšā izteica astroloģiskos paredzējumus par Kunga Čaitanyas tālāko dzīvi, ir sacīts, ka Nīlāmbara Čakravartī bija Garga Munī inkarnācija.

105. Šrīmatī Šačī devī tēvs iepriekš bija govju gans Sumukha, kurš bija Yašodas devī tēvs. Šačī devī māte iepriekš bija Patala devī, Sumukhas sieva Vradžabhūmi.

106. Kunga Čaitanyas līdzgaitnieks Šrī Devānanda Pandita, kurš bija apguvis Purānas, iepriekš bija Bhāguri Munī, galvenais gudrais Maharādža Nandas galmā.

107. Četri izglītotie Kunga Čaitanyas spēļu līdzgaitnieki, Kašīnātha, Lokanātha, Šrīnātha un Rāmanātha bija četru Kumāru inkarnācijas. Par to nav ne mazāko šaubu.

108. Tāpat kā četru kumāru vārdiem kopējs ir vārds “kumārs”, tā šo četru līdzgaitnieku vārdiem kopējs ir vārds “nātha”. Tādēļ šie četri sekotāji pazīstami kā “četri Nāthi”.

109. Vēdavyāsa Kunga Čaitanyas spēlēs piedalījās kā Vrindāvana das Thakkura. Kunga Krišnas draugs govju gans Kusumapida arī ienāca Vrindāvana das Thakkura ķermenī.

110. Šukadeva Gosvāmī, Šrīlas Vāsudevas dēls, piedalījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā sekotājs Vallabha Bhatta.

111. Šrī Džagannātha Āčārya, pazīstams arī kā Gangādāsa Pandita, bija ļoti mīļš Kungam Čaitanyam. Iepriekšējā dzīvē viņš bija Durvāsa Muni, kurš sajūsmināja gopī un bija viņām ļoti dārgs.

112. Izglītotie sekotāji zina, ka Čandrašekhara Āčārya bija mēness padieva inkarnācija, un Šrīmān Uddhava dāsa bija ar mēness padieva spēku apveltīta inkarnācija.

113. Kungs Čaitanya personīgi apliecināja, ka Čandrašekhara Āčārya bija mēness padieva inkarnācija, un tieši tāpat Kungs skaidri izteica, ka Šrīmān Višvēšvara Āčārya bija Saules padieva inkarnācija.

114. Bhāskara Thakkura bija padieva Višvakarmas inkarnācija. Vanamālī Thakkura bija Sudāmā Brahmana iemiesojums, kurš cieta no lielas nabadzības, un saņēma no Kunga lielu bagātību.

115. Džaya un Vidžaya, divi Vaikunthas durvju sargi, brīvprātīgi piedalījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā divi sekotāji Šrī Džagannātha un Šrī Mādhava.

116. Divas atbrīvotās dvēseles Pundarīkākša un Kumuda, kuras ir ļoti slavenas Vaikunthalokā, piedzima Bengālijā kā divi sekotāji Govinda un Garuda, kuri abi bija ļoti dārgi Kungam Čaitanyam Mahāprabhū.

117. Garuda Pandita bija Garudas inkarnācija. Gopīnātha Simha bija Akrūras inkarnācija. Daži saka, ka Kešava Bhāratī bija Akrūras inkarnācija.

118. Šrī Paramānanda Purī iepriekš bija Uddhava. Mahārādža Pratāparudra, kurš bija spēcīgs kā Kungs Indra, iepriekš bija Mahārādža Indradyumna, kurš uzsāka Kunga Džagannāthā godināšanu.

119. Sarvabhauma Bhattāčārya iepriekš bija Brihaspatī, augstākais skolotājs debesu planētās.

120. Ganuzēns Ardžuna, kurš bija Kunga tuvs draugs Vrindāvanā, un Pāndava Ardžuna, abi apievienojās, lai kļūtu par Rāmānandu Rāyu, kurš bija ļoti tuvs Kungam Čaitanyam.

121. Rāmānanda Rāya, šī diženā personība, daudzas dienas Kungam Čaitanyam aprakstīja Rādhā-Krišnas tīrās mīlestības īsto dabu.

122.-124. Daži saka, ka Rāmānanda Rāya ir Lalita gopī inkarnācija, bet tā kā Kungs Čaitanya tieši pateica Rāmānanda Rāyas tēvam, Bhavānandam Rāyam, ka viņš ir Ardžunas tēva Mahārādžas Pāndu inkarnācija, tad citi uzskata, ka Rāmānanda Rāya ir Pāndava Ardžunas inkarnācija. Visizglītotākie sekotāji saka, ka Rāmānanda Rāya ir gan Pāndava Ardžunas, gan gopī Ardžunīyas inkarnācija. Šim skaidrojumam atbalsts rodams Padma Purānā, Uttara Khanda. No visa šī mēs varam secināt, ka Rāmānanda Rāya ir Lalita gopī Ardžunīyas un Pāndava Ardžunas inkarnācija.

125. Tagad, cik vien tas iespējams, es aprakstīšu pavadoņus, kuri iepriekš piedalījušies Kunga Vradžas rotaļās.

126. Ganuzēns Šrīdāma piedalījās Kunga Čaitanyas rotaļās kā Rāmadāsa Abhirāma, un viņam bija bambusa koka flauta ar sešpadsmit mezgliem.

127. Kunga Krišnas draugs ganuzēns Sudāma piedalījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā Sundara Thakkura. Kunga Krišnas draugs ganuzēns Vasudāma piedalījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā Šrī Dhānandžaya Pandita.

128. Kunga Krišnas dārgais draugs Subala piedalījās Kunga Čaitanyas rotaļās kā Gaurīdāsa Pandita. Ganuzēns Mahābala parādījās kunga Čaitanyas spēlēs kā Kamalākara Pippalāi.

129. Sekotājs, kurš Vradžabhūmi bija ganuzēns Subāhu, piedalījās Kunga Čaitanyas rotaļās kā Uddhāranā Datta. Kunga Krišnas draugs ganuzēns Mahābahu piedalījās Kunga Čaitanyas rotaļās kā Šrīman Maheša Pandita.

130. Kunga Krišnas draugs ganuzēns Stokakrišna Kunga Čaitanyas spēlēs piedalījās kā Purušottama das.

131. Dāmā gopa, kas arī bija Kunga Krišnas draugs un ganuzēns Vradžā, parādījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā Nāgara Purušottama. Nāgara Purušottama bija dzimis ārstu ģimenē, un viņa tēva vārds bija Sadāšiva.

132. Kunga Krišnas draugs ganuzēns Ardžuna, Kunga Čaitanyas spēlēs piedalījās kā Šrī Paramešvara dāsa. Krišnas draugs, ganuzēns no Vradžabhūmi Lavanga , Kunga Čaitanyas spēlēs piedalījās kā Šrī Kāla-Krišna dāsa.

133. Ganuzēns vārdā Kusumāsava, kurš jokoja un lika Kungam Krišnam smieties Vradžabhūmi, Kunga Čaitanyas spēlēs piedalījās kā augsti skolotais bramanis Kholāveča Šrīdhara.

134. Ganuzēns Prabala, kurš bija tuvs draugs Kungam Balarāmam Vradžabhūmi, piedalījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā Halāyudha Thakkura.

135. Ganuzēns Varuthapa, kurš bija tuvs Kunga Krišna-Čandras draugs Vradžabhūmi, piedalījās kā Rudra Pandita, un bija ļoti dārgs Kungam Čaitanyam.

136. Sekotājs, kurš Vradžabhūmi bija ganuzēns Gandharva, piedalījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā Kumudānanda pandita.

137. Bhringara un Bhangura, kuri bija Kunga Krišnas kalpi Vrindāvanā, kļuva par Kunga Čaitanyas kalpiem Šrī Kāšīšvara un Šrī Govinda.

138. Raktaka un Patraka, kuri bija Kunga Krišnas kalpi Vrindāvanā, kļuva par Haridāsu un Brihačišū, Kunga Čaitanyas kalpiem.

139. Divi citi ganuzēni, Payoda un Vārida, kuri iepriekš Krišnam bija veikuši nira samskāra rituālu, ieradās kā Ramai un Nandai, divi slaveni Kunga Čaitanyas kalpi.

140. Madhukantha un Madhuvrata, kuri Vradžabhūmi bija dziedātāji, vēlāk ieradās kā Mukunda Datta un Vāsudeva Datta, divi slaveni Kunga Čaitanyas kīrtanu dziedātāji.

141. Čandramukha, slavenais Vrindāvanas dziedātājs, Kunga Čaitanyas spēlēs piedalījās kā Makaradhvadža.

142. Šrī Sudhākara, kurš Vradžabhūmi, Kunga Krišnas spēļu laikā bija prasmīgs mridangas spēlētājs, piedalījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā prasmīgs bundzinieks Šrī Šankara Ghoša.

143. Čandrahasa, kurš Vradžabhūmi bija pārpasaulīgās noskaņās prasmīgs dejotājs, piedalījās Kunga Čaitanyas spēlēs kā dejotājs Džagadīšā Pandita.

144. Mālādhara, kurš iepriekš Vradžabhūmi bija nesis Kunga Krišnas venu un muralī flautas, vēlāk parādījās kā Vanamālā pandita, kurš bija ļoti dārgs Kungam Čaitanyam.

145. Dakša un Vičakšana, abi slavenie Vrindāvanas papagaiļi, Kunga Čaitanyas spēļu laikā piedzima kā Čaitanya dāsa un Rāma dāsa. Viņi ir manas autoritātes.

146. Atbilstoši tam, ko esmu dzirdējis no autoritātēm un cik to atļaus mana sapratne, tagad es aprakstīšu gopī, Kunga Krišnas tuvākās draudzenes, un kā viņas ieradās, lai piedalītos Čaitanyas Mahāprabhū spēlēs.

147. Šrīmatī Rādharānī, Vrindāvanas karaliene, kura personificē tīru mīlestību pret Kungu krišnu, spēlēs piedalījās kā Šrī Gadādhara Pandita, kurš bija ļoti tuvs Kungam Čaitanyam.

148.-150. Šrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī ir apstiprinājis, ka veiksmes dieviete, kura ieradās Vrindāvanā, un bija ļoti tuva Kungam Krišnam, tagad ir ieradusies kā Šrī Gadādhara Pandita, kurš ir pilns mīlestības pret Kungu Čaitanyu Mahāprabhū. Lalita-gopī allaž seko Šrīmatī Rādharānī, un tādēļ viņu sauc par Anuradhu (Rādhas sekotāju). Kad Šrīmatī Rādharānī parādījās kā Gadadhāra Pandita, Lalita viņai sekoja, un arī iemiesojās Gadādharas Pandita ķermenī. Tādējādi, Gadādhara Pandita ir gan Šrīmatī Rādharānī, gan Lalita gopī inkarnācija. Tas ir aprakstīts sekojošajā Čaitanya-Čandrodāyaka-Nataka pantā.

151. “Gadādhara, labākais no bramaņiem, ir gan Šrīmatī Rādharānī, gan Lalita gopī inkarnācija. Viņas abas ir Kunga pārpasaulīgās enerģijas, un tā kā nav atšķirības starp Kungu un viņa enerģijām, tad var sacīt, ka kungs allaž ir tur, kur ir viņa enerģijas. Tādējādi, var sacīt, ka Kungs Hari arī atrodas Gadādhara Pandita ķermenī, un Gadādhara ir trīs personu inkarnācija: Šrīmatī Rādharānī, Lalita gopī un Kunga Hari.”

152. Daži saka, ka Dhruvānanda Brahmačārī ir Lalita gopī inkarnācija. Šis viedoklis ir pareizs, jo Lalita gopī ieradās gan kā Gadādhara Pandita, gan kā Dhruvānanda Brahmačārī.

153. Pats pēc savas gribas Kungs Čaitanya ieradās šajā pasaulē vienlaicīgi trīs dažādās formās. Tieši tādā pašā veidā Šrīmatī Rādharānī ieradās kā Gadādhara Pandita.

154. Šrīmatī Rādharānī izvērsums kā Čandrakāntī devī piedzima kā Gadadhāra dāsa, Kungam Čaitanyam sevišķi tuvs sekotājs.

155. Pūrnānandā gopī, vismīļākā Kunga Balarāmas draudzene, arī ienāca kunga Gadādhara dāsa ķermenī, tādējādi Gadādhara dāsa bija gan Čandrakantī devī, gan Pūrnānandā gopī inkarnācija.

156. Čandrāvalī gopī, kura Vradžabhūmi bija ļoti mīļa Kungam Krišnam, piedzima Bengālijā kā Sadāšiva Kavirādža.

157. Vrindāvanas rotaļu laikā Kungs Krišna dažkārt saldi gulēja uz Šrī-Bhadrā gopī krūtīm. Tā pati Šrī-Bhadrā gopī ieradās kā Šankara Pandita, kurš bija ļoti dārgs Kungam Čaitanyam.

158. Tārakā devī un Pali devī ieradās kā Šrī Džagannātha un Šrī Gopāla, kuras abas bija ļoti tuvas Kungam Čaitanyam Mahāprabhū.

159. Karstasinīgā Šabyā gopī, kura iepriekš bija ieradusies Vradžā, Kunga Čaitanyas spēlēs piedalījās kā Dāmodara Pandita. Dieviete Sarasvatī arī ienāca Dāmodara Pandita ķermenī, kurš tādējādi ir viņu abu inkarnācija.

160. Šrīmatī Višākhā gopī, kura Vradžabhūmi bija mācījusi dažādas īpašās prasmes Šrīmatī Rādharānī, Kunga Čaitanyas ierašanās laikā parādījās kā Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, kas bija pilns ar dažādām iespaidīgām ekstātiskas Dieva mīlestības pazīmēm.

161. Čitrā devī, kas Vradžabhūmi bija ķemmējusi un rotājusi Šrīmatī Rādharānī matus, ieradās kā Šrī Vanamālī, kas bija ļoti dārga Kungam Caitanyam Mahāprabhū.

162. Šrīmatī Čampakalatā gopī, kurai Šrīmatī Rādharānī bija tik dārga kā pašas dzīves dvaša, ieradās kā Raghava Gosvāmī, kas dzīvoja pie Govardhana kalna un sarasktīja grāmatu Bhakti Ratna Prakāšā.

163. Tungavidyā gopī, kura dzīvoja Vradžabhūmi un bija izglītota visos svētajos rakstos, ieradās kā dzejnieks Prabodhānanda Sarasvatī, kurš prasmīgi slavināja Kunga Čaitanyas transcendentālās īpašības.

164. Indulekhā gopī, kura Vradžabhūmi bija Šrīmatī Rādharānī tuva draudzene, ieradās kā Krišnadāsa Brahmačārī, kurš dzīvoja Vrindāvana dhāmā.

165. Vradža gopī Rangadevī ieradās kā Gadādhara Bhatta un Vradža gopī Sudevī ieradās kā Anantāčārya Gosvāmī.

166. Vradža gopī Šašīrekhā devī ieradās kā Kāšīšvara Gosvāmī. Vraja gopī Dhanīšthā devī, kura iepriekš bija bezgalīgi un bagātīgi barojusi Kungu Krišnu, ieradās kā Rāghava Pandita, kas bija ļoti tuvs Kungam Čaitanyam.

167. Vradža gopī Gunamālā devī ieradās kā Rāghava Pandita māsa Damayanti devī. Ratnarekhā gopī ieradās kā Krišnadāsa, un Kalāvatī gopī ieradās kā Krišnānanda.

168. Gaurasenī gopī ieradās kā svētais sekotājs Nārāyana Vāčaspatī. Kāverī gopī ieradās kā Pītambāra un Sukešī gopī ieradās kā Makaradhvadža.

169. Mādhavī gopī ieradās kā Mādhavāčārya, un Indirā gopī ieradās kā Džīva Pandita.

170. Apburošā Vradža gopī Tungavidyā ieradās kā Vidyā-Vāčaspatī, kas bija dārga gan Kungam Čaitanyam, gan Vrindāvanas iedzīvotājiem.

171. Šrī-Madhurekšanā gopī ieradās kā Balabhadrā Bhattāčārya, Čitrangī gopī ieradās kā Šrīnātha Mišra, un Manoharā gopī ieradās kā Kavičandra.

172. Vradža Nāndīmukhī ieradās kā Sāranga Thakkura. Daži cilvēki saka, ka Sāranga Thakkura bija Prahlādas Maharādža inkarnācija. Mans tēvs (Šivānanda Sena) viņiem nepiekrita.

173. Kalakanthī devī un Sukantha devī, divas gandharvu dejotājas, kuras ieradās Vradžabhūmi, vēlāk ieradās kā Rāmānanda Vasu un Satyarādžā.

174. Vradža gopī Katyāyanī devī ieradās kā Šrīkānta Sena.

175. Šrīmatī Vrinda devī, Vradžabhūmi vadošā dievība, ieradās kā Šrī Mukunda dāsa, kas dzīvoja Šrīkhanda ciemā, un bija ļoti tuvs Kungam.

176. Vīrā devī un Datī devī, divas gopī, kuras darbojās kā ziņneses, organizējot Kunga Krišnas tikšanās ar gopī, savienojās, lai ierastos kā mans tēvs (Šivānanda Sena). Vradža gopī Bindumatī ieradās kā mana māte.

177. Šrīmatī Rādharānī tuva draudzene, Vradža gopī Madumatī devī, ieradās kā Narahari Sarakāra, kas bija ļoti dārgs Kungam Čaitranyam.

178. Šrīmatī Rādharānī tuva draudzene, Vradža gopī Ratnāvalī devī parādījās kā Gopīnāthā Āčārya, kas bija slavens ar savu šķīstību.

179. Kunga Krišnas iecienītā flauta parādījās kā Vamšīdāsa Thakkura.

180. Vrindāvana dhāmā slavenā Šrī Rūpa-mandžarī, ieradās kā Šrīla Rūpa Gosvāmī.

181. Rūpa-mandžarī tuvākā draudzene, kas bija pazīstama ar vārdiem Rati-mandžarī un Lavanga–mandžarī, ieradās kā Šrīla Sanātana Gosvāmī, kuru visi godināja, un kuru uzskatīja par Kunga Čaitanyas Mahāprabhū transcendentālā ķermeņa paplašinājumu. Sanātana Kumāra, dārgakmenis starp gudrajiem, ienāca Sanātana Gosvāmī ķermenī, kuru šī iemesla dēl uzskata arī par Sanātana Kumāra iemiesojumu.

182. Šivānanda Čakravartī, kurš dzīvoja Vrindāvanā, arī tiek uzskatīts par Šrīmal-lavanga-mandžarī iemiesojumu.

184. Ananga-mandžarī ieradās kā Šrīla Gopāla Bhatta Gosvāmī. Daži saka, ka Gopāla Bhatta Gosvāmī patiesībā bija Šrī Guna-mandžarī iemiesojums.

185. Rāga-mandžarī ieradās kā Šrīla Raghunāthā bhatta Gosvāmī, kurš dzīvoja mājā pašas Rādhakundas krastā.

186. Šrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī bija Rasa-mandžari iemiesojums. Daži saka, ka Raghunātha das Gosvāmī bija Ratī-mandžarī iemiesojums, bet citi saka, ka viņš bija Bhānumatī devī iemiesojums.

187. Bhūgarbha Thakkura bija Prema-mandžarī iemiesojums. Lokanāthā Gosvāmī bija Līlā-mandžarī iemiesojums.

188. Vradža gopī Kalāvatī devī, Rasollāsā devī un Gunatungā devī, kuras dziedāja Višākhā devī sarakstītās dziesmas, ieradās kā Govinda, Mādhavānanda un Vāsudevā.

189. Šrīmatī Rādharānī kalpones Rāgalekhā devī un Kalākelī devī ieradās kā Šikhi-māhātī un viņa māsa Mādhavī devī.

190. Mallī devī, Pulinda meita, ieradās kā Kālidāsa.

191. Šuklāmbara Brahmačārī ķermenī ieradās viena no bramaņu sievām, kura ziedoja ēdienu Krišnam un viņa draugiem. Kungs Čaitanya bija pieradis ēst pārtiku, kuru bija saņēmis no Šuklāmbarī Brahmačārī. Daži saka, ka Šuklāmbarī Brahmačārī bija nevis bramaņa sieva, bet gan pats bramanis.

192. Divas citas bramaņu sievas parādījās kā Džagadīša un Hiranya. Ekadašī dienā Kungs Čaitanya ēda graudus, kurus bija izlūdzies no viņiem.

193. Kubdža, kas bija ļoti mīļš Kungam Krišnam Mathurā, vēlās parādījās Džagannātha Purī kā Kāšī Mišra, kas bija ļoti dārgs Kungam Čaitanyam.

194.-207. Malatī, Čandralatikā, Mandžumedhā, Varangadā, Ratnāvalī, Kamalā, Gunačūdā, Sukešinī, Karpura-mandžarī, Šyāma-mandžarī, Šveta-mandžarī, Vilāsa-mandžarī, Kāmalekhā, Mauna-mandžarī, Gandhonmādā, Rasonmādā, Čandrikā un Čandrašekharā, bija Šrīmatī Rādharānī kalpones, kuras pieņēma vīriešu ķermeņus un kļuva par Kunga Čaitanyas līdzgaitniekiem. Ikviena no šīm personībām izrādīja īpašu ekstātisku mīlestību pret Kungu. Šīs gopī kļuva par Subhānanda Dvīdža, Šrīdhara Brahmačārī, Paramānanda Gupta (kas sarakstīja grāmatu Šrī Krišna-stavavali), Raghunātha Dvīdža (kas bija tīrs Kunga Čaitanyas kalps), Kamsāri Sena, Šrī Džagannātha Sena, Mahāšaya, Subuddhi Mišra, Šrī-Haršo, Raghu- Mišra (kas bija labākais no bramaņiem), Jitāmitra (kuram vārdu bija devis pats Kungs Čaitanya, un tas nozīmēja “naidnieku uzvarētājs”, jo Džītamitra bija pilnībā pakļāvis iekāri un pārējos saistītās dvēseles piecus ienaidniekus), Šrīmadbhāgavatāčārya (kurš bija ļoti dārgs kungam Čaitanyam, un kurš sarakstīja grāmatu Šrī Krišna Prēma Taranginī), Šrīmān Džīva Pandita (kurš bija Šrī Vallabha svētais dēls), Vānināthā-dvīdža (kurš dzīvoja Čampahatta ciemā un bija ļoti dārgs Kungam Čaitanyam), Īšanāčārya-Kamala, Lakšmīnāthā-Pandita, Gangā-Mantrī, Džagannātha Māmū (kurš bija augsti attīstīts bramanis), Šrīkanthābharana Ananta (kurš bija dzimis Čatta dinastijā), Hastigopāla (kurš dzīvoja Rangakšetrā, un kurš bija ļoti dārgs Kungam Čaitanyam), Hari Āčārya, Šrī-Nayana Mišra (kurš bija Kunga Čaitanyas tuvs sekotājs), Kavidatta, Rāmadāsa, Čirandžīva un Suločana.

208. Kāds var uzskatīt, ka starp šiem sekotājiem daži ir ļoti cildeni, bet citi mazliet mazāk cildeni. Es nemeklēšu šādas atšķirības, jo man visas šīs dižās dvēseles ir vienlīdzīgas.

209. Čirandžīva un Suločana dzīvoja Šrīhatta ciemā. Viņi bija pilnībā nodevušies Kungam Čaitanyam, un tā kā viņi bija Narahari dāsa izpalīgi un draugi, viņi tika godināti un uzskatīti par diženām dvēselēm.

210. Rakstos teikts: “Māceklim nevajadzētu uzrunāt savu garīgo skolotāju vārdā”. Šī iemesla dēļ es neesmu pieminējis sava garīgā skolotāja, Šrī Šrīnātha Čakravartī, iepriekšējo vārdu.

211. Lai slavēts Šrī Krišnadeva no Kumāra-hattas, kurš ir autors komentāriem Šrī Bhāgavata-samhitai. Viņa slava ir nepārspējama.

212. Ja es esmu pieļāvis kļūdas aprakstot diženās dvēseles, kas minētas šajā grāmatā, es lūdzu viņu piedošanu. Ne Kungs Brahma, ne Kungs Šiva, ne Kungs Ananta Šēša nav spējīgi pilnībā aprakstīt šo diženo dvēseļu cildenos tikumus.

213. Es esmu sarakstījis šo grāmatu, lai Mimamsakas, viltus loģikas praktizētāji un citi, kuriem patīk sausas filozofiskas diskusijas, nebūtu to spējīgi saprast pat ar vislielākajiem pūliņiem. Tikai sekotāji, kuri ir izglītoti rasa-šāstrās (Kunga rotaļu noskaņās), un kuri nemitīgi meklē patvērumu pie Kunga Čaitanyas lotospēdām, būtu spējīgi saprast šo grāmatu pareizi. Šo grāmatu es esmu rakstījis viņiem.

214. Es lūdzos, lai šo grāmatu, kuru esmu uzrakstījis, Šrī Gaura-ganodēša-dīpika (gaismeklis, kas palīdz saskatīt Kunga Čaitanyas līdzgaitniekus), mirdz svētlaimīgo Kunga sekotāju mājās.

215. Šī grāmata tika sarakstīta 1498 Saka ēras gadā (kas atbilst 1576 A.D.). Es lūdzos, lai tie diženie sekotāji, kuru prāti ir gremdēti Kunga Čaitanyas rotaļās lasa šo grāmatu kritiski un labo visas tajā esošās kļūdas.

 
Page last modified on May 03, 2018, at 03:38 PM