Īsi par Šrī Višvakarmu

Višvakarma ir Brahmas dēls, kosmosa arhitekts. Viņš arī arhitektu un būvnieku aizbildnis. Višvakarma ir cēlis gan Dvāraku, kur mīt Krišna, gan darinājis visus padievu mistiskos ieročus un transporta līdzekļus. Višvakarma ir Sūryas sievastēvs, un tas bija viņš, kurš apgrieza Saules lieko spožumu, un pagatavoja no tā Sudaršana čakru.

 
Page last modified on July 01, 2008, at 11:40 AM